Димитринка Петрунова

Име: ДИМИТРИНКА ПЕТРУНОВА
ЕРМ № 20060301007
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
опит в областите - строителство, енергетика, охрана, търговия, производство на стоки, селско стопанство, горско стопанство
Професионален опит:
адвокат над 25 години
Допълнителна квалификация:
обучение по програми „Търговска медиация” и „Обучение на обучаващи разработване на материали, съставяне на изпитни тестове, умения за презентация и фасилитация” на Американска Агенция за Международно Развитие и Международна магистърска програма „Право на ЕС” към СУ ”Климент Охридски” София

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА