Десислава Каменова

Име: ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА
ЕРМ № 20071227003
Образование:
висше - магистър специалност „Право“
Квалификация:
семейно, гражданско, търговско, потребителско, вещно, облигационно право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
- докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ с тема на докторантурата: „Невербална комуникация в медиацията“
- обучител по медиация, сертифициран от IDLO, Рим, Италия

Чужди езици:
английски, сръбски, румънски, немски, руски
Медиация - области:
- търговска медиация;
- семейна медиация;
- медиация в областта на спорове, свързани с права на потребителя;
- трансгранична медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА