Десислава Исаева

Име: ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА
ЕРМ № 20130329005
Образование:
висше – магистър, специалност „Философия“ и „Журналистика“
Квалификация:
журналист-кореспондент в средствата за масова информация
Професионален опит:
журналист
Допълнителна квалификация:
СДК „Клинична и консултативна психология“


Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейна медиация, медиация по граждански дела

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА