Дима Александрова

Име: ДИМА АЛЕКСАНДРОВА
ЕРМ № 20160112004
Образование:
- Магистър по право СУ „Св. Климент Охридски“;
- Магистър от Кралския колеж в Лондон

Квалификация:
Професионална асоциация на медиаторите в България – общ курс по медиация
Професионален опит:
От 2016 г. до момента – адвокат към САК
Допълнителна квалификация:
„Споразумения“ – курс по семейна медиация

Чужди езици:
английски, френски, немски
Медиация - области:
търговска, семейна

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА