адвокат

Ася Йорданова

Име: АСЯ ЙОРДАНОВА
ЕРМ № 20151118009
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“

Квалификация:
практика в областта на търговско, банково и облигационно право, процесуално представителство
Професионален опит:
Допълнителна квалификация:
висше икономическо – магистър, специалност „Счетоводство и контрол“

Чужди езици:
Медиация - области:
семейни, търговски

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА