АЛександра Лисийска

Име: АЛЕКСАНДРА ЛИСИЙСКА
ЕРМ № 20140404005
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
практика в облигационно, вещно, търговско право, събиране на вземания и процесуално представителство
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:


Чужди езици:
английски
Медиация - области:
вещно-правни и търговски спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА