Анета Енчева

Име: АНЕТА ЕНЧЕВА
ЕРМ № 20170915002
Образование:
висше – магистър Инженер, ТУ-София
Квалификация:
- Машинен инженер;
- Административни дейности
Професионален опит:
Експерт специализирана частна и държавна администрация
Допълнителна квалификация:
- „Умения за водене на преговори”;
- „Протокол и етикет в контекста на Европейския съюз“;
- „Разрешаване на конфликти и справяне с кризисни ситуации“ при Дипломатически институт към МВнР;
- „Трудните преговори“;
- „Медиация в бизнеса“;
-„Семейна медиация“ при сдружение „Споразумения“

Чужди езици:
английски, руски
Медиация - области:
семейни, търговски, договорни и трудови спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА