C C C C A+ A A- X

СРС обявява наличие на свободни места

Дата на публикуване 26 март 2021 Последна редакция 26 март 2021 Новини Отпечатай

Обява

за длъжността „Съдия по вписваниятапри Софийски районен съд

 

На основание писмо изх.№ 11-00-326/2021 г. от 23.03.2021 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд, която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба (заявление);
  2. Автобиография;
  3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
  4. Документ за психично здраве;
  5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
  6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
  7. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалност „Право“;
  8. Нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

 

Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.

Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр.71 на 26.03.2021 г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация