C C C C A+ A A- X

СРС обявява наличие на свободни места

Дата на публикуване 2 ноември 2021 Последна редакция 2 ноември 2021 Новини Отпечатай

Обява
за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд

На основание писмо изх.№ 11-00-1538/2021 г. от 25.10.2021 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 2 (две) щатни бройки за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд, които могат да бъдат заети при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – до завръщане на титуляра.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба (заявление);
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверено копие от диплома с приложение за завършено висше образование по специалност „Право“;
8. Нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.

-----------------------------------------------------------------------------------
Обявата е публикувана във вестник „24 часа“, бр. 259/02.11.2021 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация