C C C C A+ A A- X

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Списък на лицата, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ в срок

име и фамилия вх. № и дата на подаване декларация за несъвместимост
1 АДЕЛА ПЕТРОВА 347/18.06.2018 няма несъвместимост
2 АДЕЛИНА АНГЕЛОВА 106/08.06.2018 няма несъвместимост
3 АДРЯНА ХРИСТОВА 96/08.06.2018 няма несъвместимост
4 АЛБЕНА АНКОВА 271/13.06.2018 няма несъвместимост
5 АЛБЕНА ВАСИЛЕВА 140/08.06.2018 няма несъвместимост
6 АЛБЕНА ДЖИВДЕРОВА 203/08.06.2018 няма несъвместимост
7 АЛБЕНА ДИМИТРОВА 418/29.06.2018 няма несъвместимост
8 АЛБЕНА МАРИНОВА 237/08.06.2018 няма несъвместимост
9 АЛБЕНА МЛАДЕНОВА 56/08.06.2018 няма несъвместимост
10 АЛБЕНА ПОПОВА 395/27.06.2018 няма несъвместимост
11 АЛЕКСАНДРА КАРАМФИЛОВА 133/08.06.2018 няма несъвместимост
12 АЛЕКСАНДЪР КОБУРОВ 361/20.06.2018 няма несъвместимост
13 АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ 348/18.06.2018 няма несъвместимост
14 АЛЕКСАНДЪР РОШКЕВ 310/14.06.2018 няма несъвместимост
15 АНА ПЕШЕВА 80/08.06.2018 няма несъвместимост
16 АНГЕЛИНА АСЕНОВА 377/26.06.2018 няма несъвместимост
17 АНГЕЛИНА НИКОЛОВА 130/08.06.2018 няма несъвместимост
18 АНГЕЛИНА ПАУНОВА 163/08.06.2018 няма несъвместимост
19 АНГЕЛИНА РАШКОВА 217/08.06.2018 няма несъвместимост
20 АНЕЛИЯ ИВАНОВА 214/08.06.2018 няма несъвместимост
21 АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 224/08.06.2018 няма несъвместимост
22 АНЕТА ЙОШЕВА 35/08.06.2018 няма несъвместимост
23 АНЖЕЛА ИВАНОВА 391/27.06.2018 няма несъвместимост
24 АНЖЕЛА СЛАВЧЕВА 341/15.06.2018 няма несъвместимост
25 АНИ ЖИВКОВА 4/08.06.2018 няма несъвместимост
26 АНИТА НЕЦОВА 277/13.06.2018 няма несъвместимост
27 АНКА ХРИСТОВА 188/08.06.2018 няма несъвместимост
28 АННА ГЕОРГИЕВА 226/08.06.2018 няма несъвместимост
29 АННА КОВАНОВА 229/08.06.2018 няма несъвместимост
30 АННА СТОЯНОВА 329/14.06.2018 няма несъвместимост
31 АННИ ВЛАДИМИРОВА 190/08.06.2018 няма несъвместимост
32 АННИ ОРМАНОВА 316/14.06.2018 няма несъвместимост
33 АНТОАНЕТА УЗУНОВА 141/08.06.2018 няма несъвместимост
34 АНТОН АТАНАСОВ 354/19.06.2018 няма несъвместимост
35 АНТОНИЯ АНАНИЕВА-БОРИСОВА 272/13.06.2018 няма несъвместимост
36 АНТОНИЯ ПАШЕВА 102/08.06.2018 няма несъвместимост
37 АСЯ ИЛИЕВА 241/08.06.2018 няма несъвместимост
38 АТАНАСКА ДОДНИКОВА 114/08.06.2018 няма несъвместимост
39 БИСКА ИЛИЕВА 304/14.06.2018 няма несъвместимост
40 БОГДАНА ТОШЕВА 39/08.06.2018 няма несъвместимост
41 БОЖИДАР ЯНКОВ 404/27.06.2018 няма несъвместимост
42 БОЖИДАРКА ЙОРДАНОВА 51/08.06.2018 няма несъвместимост
43 БОЙКА БОРИСОВА 412/28.06.2018 няма несъвместимост
44 БОЙКА ЕТОВА 293/14.06.2018 няма несъвместимост
45 БОЙКА ЛАЗАРОВА 16/08.06.2018 няма несъвместимост
46 БОЙКА РАКОВСКА 49/08.06.2018 няма несъвместимост
47 БОРИСЛАВ ТАБАКОВ 301/14.06.2018 няма несъвместимост
48 БОРИСЛАВА ИЛИЕВА 77/08.06.2018 няма несъвместимост
49 БОРЯНА БОРИСОВА 231/08.06.2018 няма несъвместимост
50 БОРЯНА ЖЕЛЕВА-ПЕТРОВА 285/14.06.2018 няма несъвместимост
51 БОРЯНА СОКОЛОВА 115/08.06.2018 няма несъвместимост
52 БОРЯНА ЦВЕТКОВА 263/13.06.2018 няма несъвместимост
53 БОЯН НЕСТОРОВ 355/19.06.2018 няма несъвместимост
54 ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ 291/14.06.2018 няма несъвместимост
55 ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 322/14.06.2018 няма несъвместимост
56 ВАЛЕНТИНА КЬОСЕВА 192/08.06.2018 няма несъвместимост
57 ВАЛЕНТИНА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА 286/14.06.2018 няма несъвместимост
58 ВАЛЕНТИНА РАЙКОВА 180/08.06.2018 няма несъвместимост
59 ВАЛЕНТИНА СТАНОЕВА 143/08.06.2018 няма несъвместимост
60 ВАЛЕНТИНА ЩУПАЛОВА 43/08.06.2018 няма несъвместимост
61 ВАЛЕРИЯ АТАНАСОВА 119/08.06.2018 няма несъвместимост
62 ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЕВА 215/08.06.2018 няма несъвместимост
63 ВАЛЯ НИКОЛОВА 9/08.06.2018 няма несъвместимост
64 ВАНЯ АНГЕЛОВА 71/08.06.2018 няма несъвместимост
65 ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА 110/08.06.2018 няма несъвместимост
66 ВАНЯ ЛАЗАРОВА 176/08.06.2018 няма несъвместимост
67 ВАНЯ ТОДОРОВА 346/18.06.2018 няма несъвместимост
68 ВАСИЛ СТОЯНОВ 145/083.06.2018 няма несъвместимост
69 ВАСИЛЕНА ГАНЧЕВА 373/26.06.2018 няма несъвместимост
70 ВАСИЛЕНА НИКОЛОВА 159/08.06.2018 няма несъвместимост
71 ВАСКА ЕРМЕНКОВА 278/13.06.2018 няма несъвместимост
72 ВЕЛИНА КАРАГЕОРГИЕВА 90/08.06.2018 няма несъвместимост
73 ВЕНЕРА ТОДОРОВА 243/08.06.2018 няма несъвместимост
74 ВЕНЕТА МИЛАНОВА 142/08.06.2018 няма несъвместимост
75 ВЕНЕТА ЦАНОВА 104/08.06.2018 няма несъвместимост
76 ВЕРА ДИМИТРОВА 89/08.06.2018 няма несъвместимост
77 ВЕРА ТАСЕВА 230/08.06.2018 няма несъвместимост
78 ВЕРА-МАРИЯ СТЕФАНОВА 89/08.06.2018 няма несъвместимост
79 ВЕРГИНИЯ ГРОЗЕВА 283/14.06.2018 няма несъвместимост
80 ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА 331/14.06.2018 няма несъвместимост
81 ВЕРКА СИМОВА 153/08.06.2018 няма несъвместимост
82 ВЕРОНИКА БУДИНОВА 18/08.06.2018 няма несъвместимост
83 ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА 235/08.06.2018 няма несъвместимост
84 ВЕРОНИКА КРУМОВА 422/29.06.2018 няма несъвместимост
85 ВЕСА ТОДОРОВА 54/08.06.2018 няма несъвместимост
86 ВЕСЕЛА ДОДЕКОВА 311/14.06.2018 няма несъвместимост
87 ВЕСЕЛА СПАСОВА 326/14.06.2018 няма несъвместимост
88 ВЕСЕЛИНА АВРАМОВА 78/08.06.2018 няма несъвместимост
89 ВЕСЕЛИНА ГРИГОРОВА 206/08.06.2018 няма несъвместимост
90 ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА 73/08.06.2018 няма несъвместимост
91 ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА 264/13.06.2018 няма несъвместимост
92 ВИКТОРИЯ КРЪСТАНОВА 204/08.06.2018 няма несъвместимост
93 ВИКТОРИЯ ПАРФЕНИЕВА 344/15.06.2018 няма несъвместимост
94 ВИОЛЕТА ИВАНОВА 356/19.06.2018 няма несъвместимост
95 ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА 221/08.06.2018 няма несъвместимост
96 ВИОЛЕТА МЕТОДИЕВА 31/08.06.2018 няма несъвместимост
97 ВИОЛЕТКА КАРАДЖОВА 400/27.06.2018 няма несъвместимост
98 ГАЛИНА ГЪЛЪБОВА 332/14.06.2018 няма несъвместимост
99 ГАЛИНА ЦВЕТКОВА 376/26.06.2018 няма несъвместимост
100 ГАЛИНА ЧОМПОВА 315/14.06.2018 няма несъвместимост
101 ГАНКА ИВАНОВА 94/08.06.2018 няма несъвместимост
102 ГЕНОВЕВА ДРАГНЕВА 144/08.06.2018 няма несъвместимост
103 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 276/13.06.2018 няма несъвместимост
104 ГЕОРГИ МИРОНОВ 359/19.06.2018 няма несъвместимост
105 ГЕОРГИ СТАМЕНОВ 411/28.06.2018 няма несъвместимост
106 ГЕОРГИЦА ПЕНЧЕВА-ПАРУШЕВА 3/08.06.2018 няма несъвместимост
107 ГЕОРГИЯ КРУМОВА 118/08.06.2018 няма несъвместимост
108 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 292/14.06.2018 няма несъвместимост
109 ГЕРГАНА КАМЕНОВА 138/08.06.2018 няма несъвместимост
110 ГЕРГАНА КАМЕНОВА 265/13.06.2018 няма несъвместимост
111 ГЕРГАНА СПАСОВА 394/27.06.2018 няма несъвместимост
112 ГЕРГАНА СПАСОВА 390/27.06.2018 няма несъвместимост
113 ГЕРГАНА СПАСОВА 382/26.06.2018 няма несъвместимост
114 ГЕРГАНА ХРИСТОВА 232/08.06.2018 няма несъвместимост
115 ГИНКА КИЧЕВА 74/08.06.2018 няма несъвместимост
116 ГРЕТА СЪРБИНСКА 75/08.06.2018 няма несъвместимост
117 ДАНИЕЛА АВДЖИЙСКА 11/08.06.2018 няма несъвместимост
118 ДАНИЕЛА АСПАРУХОВА 46/08.06.2018 няма несъвместимост
119 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА 166/08.06.2018 няма несъвместимост
120 ДАНИЕЛА ИВАНОВА 248/08.06.2018 няма несъвместимост
121 ДАНИЕЛА МИЛЕНОВА 170/08.06.2018 няма несъвместимост
122 ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА 181/08.06.2018 няма несъвместимост
123 ДАНИЕЛА ПЕНКОВА 175/08.06.2018 няма несъвместимост
124 ДАНИЕЛА СЕМОВА 309/14.06.2018 няма несъвместимост
125 ДАНИЕЛА СТОЯНОВА 95/08.06.2018 няма несъвместимост
126 ДАНИЕЛА ТРАЙКОВА 154/08.06.2018 няма несъвместимост
127 ДАНИЕЛА ЯЧКОВА 296/14.06.2018 няма несъвместимост
128 ДАРИНКА ЦАНЕВА 238/08.06.2018 няма несъвместимост
129 ДЕНИС АЛЕКСИЕВ 381/26.06.2018 няма несъвместимост
130 ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА 216/08.06.2018 няма несъвместимост
131 ДЕНИЦА ГЕЛОВА 45/08.06.2018 няма несъвместимост
132 ДЕСИ АСПАРУХОВА 63/08.06.2018 няма несъвместимост
133 ДЕСИСЛАВА АРСОВА 13/08.06.2018 няма несъвместимост
134 ДЕСИСЛАВА ГЕРГОВА 70/08.06.2018 няма несъвместимост
135 ДЕСИСЛАВА КУШОВАЛИЕВА 29/08.06.2018 няма несъвместимост
136 ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА 362/20.06.2018 няма несъвместимост
137 ДЕТЕЛИНА КРУМОВА 254/11.06.2018 няма несъвместимост
138 ДИАНА БЛАГОЕВА 88/08.06.2018 няма несъвместимост
139 ДИАНА ДИМИТРОВА 384/26.06.2018 няма несъвместимост
140 ДИАНА ИВАНОВА 365/20.06.2018 няма несъвместимост
141 ДИАНА ПРОДАНОВА 339/15.06.2018 няма несъвместимост
142 ДИМИТЪР ДЖАНАВАРОВ 345/15.06.2018 няма несъвместимост
143 ДИЯНА ВЪЛКОВА 161/08.06.2018 няма несъвместимост
144 ДОБРИНКА БРАТАНОВА 253/11.06.2018 няма несъвместимост
145 ДОБРИНКА ДИМИТРОВА 108/08.06.2018 няма несъвместимост
146 ДРАГОМИРА ИЛИЕВА 83/08.06.2018 няма несъвместимост
147 ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА 25/08.06.2018 няма несъвместимост
148 ЕВГЕНИЯ ГАЧЕВА 246/08.06.2018 няма несъвместимост
149 ЕВГЕНИЯ ГИЧЕВА-АЛЕКСАНДРОВА 42/08.06.2018 няма несъвместимост
150 ЕВЕЛИНА ИВАНОВА 136/08.06.2018 няма несъвместимост
151 ЕВСТАТИ ТОДОРОВ 168/08.06.2018 няма несъвместимост
152 ЕКАТЕРИНА АЛАДЖОВА 183/08.06.2018 няма несъвместимост
153 ЕЛВИРА ИВАНОВА 414/28.06.2018 няма несъвместимост
154 ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА 202/08.06.2018 няма несъвместимост
155 ЕЛЕНА ВЕЛИЗАРОВА 336/14.06.2018 няма несъвместимост
156 ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА-МИРЧЕВА 48/08.06.2018 няма несъвместимост
157 ЕЛЕНА ВЪРБОВА 12/08.06.2018 няма несъвместимост
158 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА-ИЛИЕВА 333/14.06.2018 няма несъвместимост
159 ЕЛЕНА ШЕБОВА 402/27.06.2018 няма несъвместимост
160 ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА 2/08.06.2018 няма несъвместимост
161 ЕЛИ ДИМАНДИЕВА 218/08.06.2018 няма несъвместимост
162 ЕЛИ ИЛИЕВА 207/08.06.2018 няма несъвместимост
163 ЕЛИЗАБЕТ СТОИМЕНОВА 403/27.06.2018 няма несъвместимост
164 ЕЛМИРА МЕЧЕВА-КАБАСАНОВА 397/27.06.2018 няма несъвместимост
165 ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА 5/08.06.2018 няма несъвместимост
166 ЕМИЛИЯ АНЕВА 399/27.06.2018 няма несъвместимост
167 ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА 378/26.06.2018 няма несъвместимост
168 ЕМИЛИЯ ИВАНОВА 578/08.06.2018 няма несъвместимост
169 ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА 6/08.06.2018 няма несъвместимост
170 ЕМИЛИЯ КАЛИНОВСКА-БИЛЯРСКА 139/08.06.2018 няма несъвместимост
171 ЕМИЛИЯ МАНОЛОВА-ТОМОВА 19/08.06.2018 няма несъвместимост
172 ЕМИЛИЯ НАЙДЕНОВА 220/08.06.2018 няма несъвместимост
173 ЕМИЛИЯ СТОЙЧЕВА 227/08.06.2018 няма несъвместимост
174 ЕМИЛИЯ ТАНОВА 236/08.06.2018 няма несъвместимост
175 ЕРИКА КРЪСТЕВА 1/08.06.2018 няма несъвместимост
176 ЖАНА ДИКОВА 44/08.06.2018 няма несъвместимост
177 ЖАНА ТОДОРОВА 408/27.06.2018 няма несъвместимост
178 ЖЕНИ БОЖКОВА 81/08.06.2018 няма несъвместимост
179 ЖЕНЯ ДИМОВА 120/08.06.2018 няма несъвместимост
180 ЖИВКА ПАНГАЛОВА 121/08.06.2018 няма несъвместимост
181 ЖИВКО ХРИСТОВ 367/22.06.2018 няма несъвместимост
182 ЗЛАТКА ИВАНОВА 302/14.06.2018 няма несъвместимост
183 ЗЛАТКА ЙОТОВА 111/08.06.2018 няма несъвместимост
184 ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВИЧ 208/08.06.2018 няма несъвместимост
185 ИВА АЛЕКСОВА 240/08.06.2018 няма несъвместимост
186 ИВА ЕНЧЕВА 233/08.06.2018 няма несъвместимост
187 ИВАЙЛА ДИМИТРОВА 223/08.06.2018 няма несъвместимост
188 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ 385/26.06.2018 няма несъвместимост
189 ИВАЙЛО СТАНКОВ 298/14.06.2018 няма несъвместимост
190 ИВАЛИНА ЙОРДАНОВА 219/08.06.2018 няма несъвместимост
191 ИВАНКА ПАУНОВА 424/29.06.2018 няма несъвместимост
192 ИВЕЛИНА ИВАНОВА 219/08.06.2018 няма несъвместимост
193 ИВЕЛИНА КЪШОВА-ЛАЗАРОВА 392/27.06.2018 няма несъвместимост
194 ИВЕЛИНА МИЛАНОВА 148/08.06.2018 няма несъвместимост
195 ИВОНА ДЖИКОВА 275/13.06.2018 няма несъвместимост
196 ИГНАТ ПЕТКОВ 338/15.06.2019 няма несъвместимост
197 ИЛИЯНА ИВАНОВА 242/08.06.2018 няма несъвместимост
198 ИЛОНА ДАНЕВА 69/08.06.2018 няма несъвместимост
199 ИННА ДЕРИВОЛКОВА 398/27.06.2018 няма несъвместимост
200 ЙОАНА ЙОТОВА 247/08.06.2018 няма несъвместимост
201 ЙОЛАНДА КЕРАНОВА 305/14.06.2018 няма несъвместимост
202 ЙОНЕТА ЙОНКОВА 172/08.06.2018 няма несъвместимост
203 ЙОРДАНКА ИЛИЕВА 357/19.06.2018 няма несъвместимост
204 ИРЕНА АНГЕЛОВА 407/27.06.2018 няма несъвместимост
205 ИРЕНА БОЖИЛОВА 303/14.06.2018 няма несъвместимост
206 ИРЕНА ИВАНОВА 86/08.06.2018 няма несъвместимост
207 ИРЕНА МИХАЙЛОВА 99/08.06.2018 няма несъвместимост
208 ИСКРА ДИМИТРОВА 22/08.06.2018 няма несъвместимост
209 КАЛОЯН ДИМИТРОВ 306/14.06.2018 няма несъвместимост
210 КАЛОЯН СТЕФАНОВ 281/14.06.2018 няма несъвместимост
211 КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА 34/08.06.2018 няма несъвместимост
212 КАМЕЛИЯ СПАСОВА 113/08.06.2018 няма несъвместимост
213 КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА 257/12.06.2018 няма несъвместимост
214 КАРИНА ПЕТРОВА 24/08.06.2018 няма несъвместимост
215 КАРМЕН КИТОВА 386/27.06.2018 няма несъвместимост
216 КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА 109/08.06.2018 няма несъвместимост
217 КАТЯ ВЛАДИМИРОВА 337/14.06.2018 няма несъвместимост
218 КАТЯ ИВАНОВА 122/08.06.2018 няма несъвместимост
219 КАТЯ ЛОЗЕВА 179/08.06.2018 няма несъвместимост
220 КАТЯ СТАНКОВА 30/08.06.2018 няма несъвместимост
221 КОСТАДИНКА БОРИСОВА 312/14.06.2018 няма несъвместимост
222 КРАСИМИР СПАСОВ 416/28.06.2018 няма несъвместимост
223 КРАСИМИРА БОГОЕВА 38/08.06.2018 няма несъвместимост
224 КРАСИМИРА ГАНЕЦОВСКА 82/08.06.2018 няма несъвместимост
225 КРАСИМИРА ДИНЕВА 68/08.06.2018 няма несъвместимост
226 КРАСИМИРА КЪШОВА 379/26.06.2018 няма несъвместимост
227 КРАСИМИРА ПАНДОВА 256/12.06.2018 няма несъвместимост
228 КРАСИМИРА ЧОРБАДЖИЙСКА 67/08.06.2018 няма несъвместимост
229 КРИСТИН АНАСТАСОВА 258/12.06.2018 няма несъвместимост
230 КРИСТИН ИВАНОВА 187/08.06.2018 няма несъвместимост
231 ЛАРИСА СТАНЧЕВА 87/08.06.2018 няма несъвместимост
232 ЛЕВЕНТИНА СТАМЕНОВА 178/08.06.2018 няма несъвместимост
233 ЛЕНОЧКА КОСТАДИНОВА 307/14.06.2018 няма несъвместимост
234 ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВА 158/08.06.2018 няма несъвместимост
235 ЛИДИЯ КАНАЗИРЕВА 7/08.06.2018 няма несъвместимост
236 ЛИЛИ АНАСТАСОВА 351/08.06.2018 няма несъвместимост
237 ЛИЛИЯ МИЛУШЕВА 14/08.06.2018 няма несъвместимост
238 ЛЮБА СТАТЕЛОВА 259/12.06.2018 няма несъвместимост
239 ЛЮБКА ЗЛАТЕВА 163/08.06.2018 няма несъвместимост
240 ЛЮБКА НЕРЕЗОВА 194/08.06.2018 няма несъвместимост
241 ЛЮБКА ЯНАКИЕВА 149/08.06.2018 няма несъвместимост
242 ЛЮДМИЛ РАНГЕЛОВ 313/14.06.2018 няма несъвместимост
243 ЛЮДМИЛА ИСТАЙКОВА 335/14.06.2018 няма несъвместимост
244 ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА 184/08.06.2018 няма несъвместимост
245 ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА 290/14.06.2018 няма несъвместимост
246 МАГДА ВЕКОВА 66/08.06.2018 няма несъвместимост
247 МАДЛЕНА НИКОЛОВА 164/08.06.2018 няма несъвместимост
248 МАЛИНКА САВОВА 318/14.06.2018 няма несъвместимост
249 МАНУЕЛА ДОДЕВА 321/14.06.2018 няма несъвместимост
250 МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА 396/27.06.2018 няма несъвместимост
251 МАРГАРИТА КОСЕВА 8/08.06.2018 няма несъвместимост
252 МАРГАРИТА МИНЧЕВА-НАНЧЕВА 62/08.06.2018 няма несъвместимост
253 МАРИАНА АРАБАДЖИЕВА 410/27.06.2018 няма несъвместимост
254 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА 299/14.06.2018 няма несъвместимост
255 МАРИАНА ИВАНОВА 174/08.06.2018 няма несъвместимост
256 МАРИАНА ЛЕКОВА 368/22.06.2018 няма несъвместимост
257 МАРИАНА НИКОЛОВА 137/08.06.2018 няма несъвместимост
258 МАРИАНА СУРЛЕВА 21/08.06.2018 няма несъвместимост
259 МАРИАНА ЧОЛАКОВА 53/08.06.2018 няма несъвместимост
260 МАРИЕТА АНГЕЛОВА 250/11.06.2018 няма несъвместимост
261 МАРИН СТОЙНОВ 413/28.06.2018 няма несъвместимост
262 МАРИНА ГАЙДАРОВА-САНДУЛОВА 360/19.06.2018 няма несъвместимост
263 МАРИНА ПАВЛОВА 249/08.06.2018 няма несъвместимост
264 МАРИОЛА СТОЯНОВА 388/27.06.2018 няма несъвместимост
265 МАРИЯ БОЖИЛОВА 160/08.06.2018 няма несъвместимост
266 МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 29/08.06.2018 няма несъвместимост
267 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА 98/08.06.2018 няма несъвместимост
268 МАРИЯ ДИМИТРОВА 225/08.06.2018 няма несъвместимост
269 МАРИЯ КОСТОВА 420/29.06.2018 няма несъвместимост
270 МАРИЯ МАНЧЕВА 33/08.06.2018 няма несъвместимост
271 МАРИЯ МЕТОДИЕВА 234/08.06.2018 няма несъвместимост
272 МАРИЯ НАКОВА 334/14.06.2018 няма несъвместимост
273 МАРИЯ ПЕНЕВА 366/21.06.2018 няма несъвместимост
274 МАРИЯ ТОШЕВА 186/08.06.2018 няма несъвместимост
275 МАРИЯ ШАМСИ ПУР 251/11.06.2018 няма несъвместимост
276 МАРТИНА ГЕРАСИМОВА 239/08.06.2018 няма несъвместимост
277 МАРТИНА ЗЛАТАНОВА ХРИСТОВА 97/08.06.2018 няма несъвместимост
278 МАРУСЯ ДОЙЧИНОВА 320/14.06.2018 няма несъвместимост
279 МАЯ БОЯДЖИЕВА 363/20.06.2018 няма несъвместимост
280 МАЯ КАРГОВА 260/12.06.2018 няма несъвместимост
281 МАЯ МЛАДЕНОВА 211/08.06.2018 няма несъвместимост
282 МАЯ ЦВЕТКОВА 340/15.06.2018 няма несъвместимост
283 МИГЛЕНА АЛЕКСИЕВА 417/29.06.2018 няма несъвместимост
284 МИЛА ВЪРБАНОВА 125/08.06.2018 няма несъвместимост
285 МИЛА ТОНКОВА 294/14.06.2018 няма несъвместимост
286 МИЛЕНА КАЦАРОВА 101/08.06.2018 няма несъвместимост
287 МИЛЕНА КИМЕНЬОВА 279/14.06.2018 няма несъвместимост
288 МИЛЕНА РАДОНОВА-СМИЛКОВА 116/08.06.2018 няма несъвместимост
289 МИЛЕНА СТАВРИЕВА 374/26.06.2018 няма несъвместимост
290 МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА 317/14.06.2018 няма несъвместимост
291 МИМИ ЧИПЕВА 266/13.06.2018 няма несъвместимост
292 МИНКА ДИНЕВА 126/08.06.2018 няма несъвместимост
293 МИРОСЛАВ ДАНГОВ 146/08.06.2018 няма несъвместимост
294 МИХАЕЛА КАСАБОВА-ХРАНОВА 157/08.06.2018 няма несъвместимост
295 МИХАЕЛА МИТОВА 213/08.06.2018 няма несъвместимост
296 МИХАЕЛА ЦОНЕВА 252/11.06.2018 няма несъвместимост
297 МОНИКА ВЕЛИНОВА 369/26.06.2018 няма несъвместимост
298 МОНИКА ЙОТОВА 57/08.06.2018 няма несъвместимост
299 МОНИКА ТОПУЗОВА 325/14.06.2018 няма несъвместимост
300 НАДЕЖДА ВЪЧКОВА 244/08.06.2018 няма несъвместимост
301 НАДЕЖДА ГЕРОВА-БАЛАБАНОВА 58/08.06.2018 няма несъвместимост
302 НАДЯ ГЕРОВА 209/08.06.2018 няма несъвместимост
303 НАДЯ НАЙДЕНОВА 352/18.06.2018 няма несъвместимост
304 НЕДЯЛКА МИТОВА 117/08.06.2018 няма несъвместимост
305 НЕЛИ ВАСИЛЕВА 210/08.06.2018 няма несъвместимост
306 НЕЛИ ДИМОВА 287/14.06.2018 няма несъвместимост
307 НИКОЛАЙ КОЕВ 171/08.06.2018 няма несъвместимост
308 НИКОЛАЙ НЕНКОВ 280/14.06.2018 няма несъвместимост
309 НИКОЛАЙ СПИРОВ 308/14.06.2018 няма несъвместимост
310 НИКОЛИНА КУЛИШЕВА-КОВАЧЕВА 32/08.06.2018 няма несъвместимост
311 НИНА ЙОВЕВА 401/27.06.2018 няма несъвместимост
312 ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА 123/08.06.2018 няма несъвместимост
313 ПАУНА ТРИФОНОВА 288/14.06.2018 няма несъвместимост
314 ПЕНКА АНГАРЕВА 65/08.06.2018 няма несъвместимост
315 ПЕНКА ЯКИМОВА 60/08.06.2018 няма несъвместимост
316 ПЕРСИДА ЧУМАЧЕНКО 146/08.06.2018 няма несъвместимост
317 ПЕТЯ БАЛКАНСКА 72/08.06.2018 няма несъвместимост
318 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА 201/08.06.2018 няма несъвместимост
319 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА-ГЕЛОВА 152/08.06.2018 няма несъвместимост
320 ПЕТЯ ДИМОВА 328/14.06.2018 няма несъвместимост
321 ПЕТЯ ЙОНКОВА 222/08.06.2018 няма несъвместимост
322 ПЕТЯ ЙОРДАНОВА 409/27.06.2018 няма несъвместимост
323 ПЕТЯ КАЛЧЕВА 228/08.06.2018 няма несъвместимост
324 ПЕТЯ ПЕТРОВА 124/08.06.2018 няма несъвместимост
325 ПЕТЯ ПЕТРОВА 165/08.06.2018 няма несъвместимост
326 ПЕТЯ СТОЯНОВА-ВЕЛИНСКА 127/08.06.2018 няма несъвместимост
327 ПОЛИНА АСЕНОВА 64/08.06.2018 няма несъвместимост
328 ПОЛИНА ЦАНКОВА 23/08.06.2018 няма несъвместимост
329 ПЪРВОЛЕТКА ТОМОВА 349/18.06.2018 няма несъвместимост
330 РАДОСТИНА СТАНЧЕВА 269/13.06.2018 няма несъвместимост
331 РАДОСТИНА ЯНКОВА 131/08.06.2018 няма несъвместимост
332 РАЙНА АНДРЕЕВА 193/08.06.2018 няма несъвместимост
333 РАЙНА ПАВЛОВА 20/08.06.2018 няма несъвместимост
334 РАЙНА ТАБАКОВА 300/14.06.2018 няма несъвместимост
335 РАЛИЦА ГАЛЧЕВА 405/27.06.2018 няма несъвместимост
336 РАЯ СТОИЧКОВА-КОНСТАНТИНОВА 26/08.06.2018 няма несъвместимост
337 РЕНИ ПЕТРОВА 50/08.06.2018 няма несъвместимост
338 РЕНИ ЯНКОВА 76/08.06.2018 няма несъвместимост
339 РОЗАЛИНА ДИМИТРОВА 353/18.06.2018 няма несъвместимост
340 РОЗИТА ГРИГОРОВА 255/11.06.2018 няма несъвместимост
341 РОСЕН БЪЧВАРОВ 370/26.06.2018 няма несъвместимост
342 РОСИЦА ГАНЕВА 151/08.06.2018 няма несъвместимост
343 РОСИЦА ДОДОВА 364/20.06.2018 няма несъвместимост
344 РОСИЦА МАЛИНОВА 200/08.06.2018 няма несъвместимост
345 РОСИЦА СТОИЧКОВА 155/08.06.2018 няма несъвместимост
346 РУМЯНА ВАНЧОВА-ВЕЛКОВА 79/08.06.2018 няма несъвместимост
347 РУМЯНА ВЛАДКОВА 85/08.06.2018 няма несъвместимост
348 РУСАНКА РИЗОВА 295/14.06.2018 няма несъвместимост
349 СВЕТЛА ГОРЯНОВА 27/08.06.2018 няма несъвместимост
350 СВЕТЛА ЙОНКОВА 36/08.06.2018 няма несъвместимост
351 СВЕТЛА КОЛАРОВА 61/08.06.20108 няма несъвместимост
352 СВЕТЛА МИЛАНОВА 17/08.06.2018 няма несъвместимост
353 СВЕТЛА СТОЯНОВА 10/08.06.2018 няма несъвместимост
354 СВЕТЛА ТАСЕВА 274/13.06.2018 няма несъвместимост
355 СВЕТЛАНА КЛИМЕНТОВА 205/08.06.2018 няма несъвместимост
356 СВЕТЛАНА ОГНЯНОВА 421/29.06.2018 няма несъвместимост
357 СВЕТОСЛАВ ХАДЖИЕВ 195/08.06.2018 няма несъвместимост
358 СВЕТОСЛАВА ДИМОВА 343/15.06.2018 няма несъвместимост
359 СИЛВА НИКОЛОВА 166/08.06.2018 няма несъвместимост
360 СИЛВИЯ АНДОНОВА 245/08.06.2018 няма несъвместимост
361 СИЛВИЯ ПАУНОВА 261/12.06.2018 няма несъвместимост
362 СИЛВИЯ РАНОВА 134/08.06.2018 няма несъвместимост
363 СИМОНА ХРИСТОВА 289/14.06.2018 няма несъвместимост
364 СЛАВА ВЕЛКОВА 47/08.06.2018 няма несъвместимост
365 СЛАВЯНКА ГЕРГИНОВА-АНГЕЛОВА 319/14.06.2018 няма несъвместимост
366 СНЕЖА АЛЕКСОВА 128/08.06.2018 няма несъвместимост
367 СНЕЖАНА БОРИСОВА 380/26.06.2018 няма несъвместимост
368 СНЕЖАНА ТУЛЕЧКА 107/08.06.2018 няма несъвместимост
369 СНЕЖАНА ТЪРЪШЕВА 324/14.06.2018 няма несъвместимост
370 СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА 406/27.06.2018 няма несъвместимост
371 СНЕЖАНКА НАУМОВА 55/08.06.2018 няма несъвместимост
372 СОНЯ БОЖИЛОВА 342/15.06.2018 няма несъвместимост
373 СОНЯ ВЕСЕЛИНОВА 132/08.06.2018 няма несъвместимост
374 СОНЯ КУЗМАНОВА 273/13.06.2018 няма несъвместимост
375 СОНЯ МЛАДЕНОВА 267/13.06.2018 няма несъвместимост
376 СТЕФКА АДЕМОВА 135/08.06.2018 няма несъвместимост
377 СТЕФКА ГЕОРГИЕВА 150/08.06.2018 няма несъвместимост
378 СТЕФКА ТОМАНОВА 92/08.06.2018 няма несъвместимост
379 СТЕФКА ЯНЕВА 103/08.06.2018 няма несъвместимост
380 СТОЙЧО СТОЙКОВ 282/14.06.2018 няма несъвместимост
381 СТОЯН ГЕОРГИЕВ 52/08.06.2018 няма несъвместимост
382 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА 191/08.06.2018 няма несъвместимост
383 ТАНЯ КЪНЧЕВА 389/27.06.2018 няма несъвместимост
384 ТАНЯ МИТКОВА 262/12.06.2018 няма несъвместимост
385 ТАНЯ ПЕТКОВА 350/18.06.2018 няма несъвместимост
386 ТАНЯ ТОДОРОВА 28/08.06.2018 няма несъвместимост
387 ТАТЯНА БЪЧВАРОВА 284/14.06.2018 няма несъвместимост
388 ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА 199/08.06.2018 няма несъвместимост
389 ТАТЯНА ТОТЕВА-ПОПИНСКА 112/08.06.2018 няма несъвместимост
390 ТЕМЕНУЖКА ДЖУРИНА 156/08.06.2018 няма несъвместимост
391 ТЕМЕНУЖКА СИРАКОВА 100/08.06.2018 няма несъвместимост
392 ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА 168/08.06.2018 няма несъвместимост
393 ТЕМЕНУЖКА ЧЕХЛЕВА 177/08.06.2018 няма несъвместимост
394 ТЕОДОРА БОГДАНОВА 93/08.06.2018 няма несъвместимост
395 ТЕОДОРА КУЛИШЕВА 185/08.06.2018 няма несъвместимост
396 ТЕОДОРА ПЕТКОВА 327/14.06.2018 няма несъвместимост
397 ТОДОРКА ВАСИЛЕВА 198/08.06.2018 няма несъвместимост
398 ТРАЯНКА БЕМБЕРСКА 423/29.06.2018 няма несъвместимост
399 ФАТМЕ ЧАНГАЛОВА 41/08.06.2018 няма несъвместимост
400 ФИНКА ГЕОРГИЕВА 393/27.06.2018 няма несъвместимост
401 ХРИСТИНА АЛЕКСИЕВА 129/08.06.2018 няма несъвместимост
402 ХРИСТИНА СМОЧЕВСКА 173/08.06.2018 няма несъвместимост
403 ЦВЕТА СЪТОВА 268/13.06.2018 няма несъвместимост
404 ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ 314/14.06.2018 няма несъвместимост
405 ЦВЕТАНКА ДАКОВА-ВЕЛИЧКОВА 37/08.06.2018 няма несъвместимост
406 ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА 358/19.06.2018 няма несъвместимост
407 ЦВЕТАНКА КАРАИВАНОВА 197/08.06.2018 няма несъвместимост
408 ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА 330/14.06.2018 няма несъвместимост
409 ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА 196/08.06.2018 няма несъвместимост
410 ЦВЕТЕЛИНА ПАУНОВА 323/14.06.2018 няма несъвместимост
411 ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА-СТЕФАНОВА 383/26.06.2018 няма несъвместимост
412 ЦВЕТОМИРА АНАНИЕВА 375/26.06.2018 няма несъвместимост
413 ЦВЕТОСЛАВА ГУЛИЙКОВА 212/08.06.2018 няма несъвместимост
414 ЦЕЦКА НИКОЛОВА 182/08.06.2018 няма несъвместимост
415 ЮЛИЯ ИВАНОВА 105/08.06.2018 няма несъвместимост
416 ЮЛИЯ КАРАНЕШЕВА 15/08.06.2018 няма несъвместимост
417 ЮЛИЯ РАНГЕЛОВА 84/08.06.2018 няма несъвместимост
418 ЯКИМ ГЪЛЪБОВ 297/14.006.2018 няма несъвместимост
419 ЯНА ЛОЗАНОВА 40/08.06.2018 няма несъвместимост
420 ЯНА ТАНЧЕВА 270/13.06.2018 няма несъвместимост
421 ЯНА ТОДОРОВА 387/27.06.2018 няма несъвместимост
422 ЯШЕНКО КУЗМАНОВ 91/08.06.2018 няма несъвместимост

 

Списък на лицата, неподали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ и подали извън законов срок

име и фамилия
1 АНАСТАСИЯ ВЕЛКОВА
2 АНЖЕЛИНА МИЛАНОВА
3 АНТОАНЕТА ИВЧЕВА
4 АНТОАНЕТА КИРИЛОВА
5 АСЯ ВЕЛИКОВА
6 БЕЛОСЛАВА ПЕЙЧЕВА
7 БИЛЯНА ГРИГОРОВА
8 БИЛЯНА КИРИЛОВА
9 БИЛЯНА ПЕТРОВА
10 БИЛЯНА РАДОВЕНСКА
11 БИЛЯНА ЧЕБИШЕВА
12 БОРЯНА ТОШЕВА
13 ВАЛЕНТИНА ЕРМЕНКОВА
14 ВАЛЕНТИНА НЕНКОВА
15 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА
16 ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА
17 ВАЛЯ ПАВЛОВА
18 ВАНГЕЛИЯ ПЕШЕВА
19 ВАНИНА МЛАДЕНОВА
20 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА
21 ВАНЯ КИТАНОВА
22 ВАНЯ РУЖИНА
23 ВАНЯ СТЕФАНОВА
24 ВАСКА ИВАНОВА
25 ВЕЛИЧКА БОРИСОВА
26 ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА
27 ВЕНЕТА ДИМИТРОВА
28 ВЕНЕТА СТОЯНОВА
29 ВЕРДЖИНИЯ ДАНОВА
30 ВЕРОНИКА КРУМОВА
31 ВЕРОНИКА НАЙДЕНОВА
32 ВЕСЕЛА МАРИНОВА
33 ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА
34 ВИКТОР БОЖИЛОВ
35 ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА
36 ВИКТОРИЯ ИВАНОВА
37 ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА
38 ВИОЛЕТА ДЕЛЧЕВА
39 ВИОЛЕТА РОМАНОВА
40 ВЯРА БАЕВА
41 ГАЛИНА ДИМИТРОВА-ДОБРЕВА
42 ГАЛИНА ХРИСТОВА
43 ГЕРГАНА ДАНАИЛОВА
44 ГЕРГАНА ЛЕОНТИЕВА
45 ГЕРГАНА РАНГЕЛОВА
46 ДАЙАНА АНТОВА
47 ДАНИЕЛА БОЖИНОВА
48 ДАНИЕЛА БОРИСОВА
49 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА
50 ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА
51 ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
52 ДЕСИСЛАВА ПОПОВА
53 ДИМИТРИНА НИКОЛОВА
54 ДОНИКА БАТАНОВА
55 ДОРА ПЕТРОВА
56 ЕЛЕНА АНТОНОВА-ТУЛЕВА
57 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА
58 ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА
59 ЕЛЕНА ПЕТРОВА
60 ЕЛИ АРАБАДЖИЕВА
61 ЕЛИ ШОКОРДОВА
62 ЕЛИЗАБЕТ БЕГУНОВА
63 ЕЛИЦА ДАНОВА
64 ЕЛКА БОГДАНОВА
65 ЕМИЛИЯ СОПОТСКА
66 ЗДРАВКА ТРЕНДАФИЛОВА
67 ЗОРНИЦА ПЕШЕВА
68 ИВАН БЛАГОЕВ
69 ИВАН КЕРЕМЕДЧИЕВ
70 ИВАН ТУМАНОВ
71 ИВАНКА МОНЧЕВА-СТОЙНЕВА
72 ИВЕЛИН ПЕТКОВ
73 ИВО ПЕТКОВ
74 ИВОНА ЕНЧЕВА
75 ИГНАТ ТИМОФЕЕВ
76 ИЛИАНА ВАКРИЛОВА
77 ИЛИАНА СТАНЕВА
78 ИЛИЯНА КИРОВА
79 ИЛИЯНА ПАПАЗЯН
80 ИНА КИРИЛОВА
81 ИНА КОЛЕВА
82 ИННА ТОДОРОВА
83 ЙОАНА КИРЯЧКО
84 ЙОАНА ТОНЕВА
85 ЙОРДАНКА ЦИКОВА
86 КАЛИНА АНГЕЛОВА
87 КАМЕЛИЯ ЙОТОВА-КУПЕНОВА
88 КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВ
89 КОЯ КРЪСТЕВА
90 КРИСТИНА НИКОЛОВА
91 ЛИЛИЯ ИВАНОВА
92 ЛИЛИЯ ПАНОВА
93 ЛИЛИЯ ПЕТКОВА
94 ЛИЛЯНА АНДОНОВА
95 ЛЮБОВ СТОЯНОВА
96 ЛЮБОМИРА СЕРАФИМОВА
97 ЛЮДМИЛА КРАЛИКОВА
98 МАГДАЛЕНА РАНГЕЛОВА
99 МАРГАРИТА ИКОНОМОВА
100 МАРИАНА СОКОЛОВА
101 МАРИЯ АТАНАСОВА
102 МАРИЯ ДУШКОВА
103 МАРИЯ ЗЛАТКОВА
104 МАРИЯ ИВАНОВА
105 МАРИЯ МИХАЙЛОВА
106 МАРИЯ НАКОВА
107 МАРИЯ СТОЙКОВА
108 МИНКА БАШОВА
109 МИРЕЛА ДОБРИЯНОВА-ШОПОВА
110 МОНИКА МИЛИНА
111 НАДЕЖДА ИВАНОВА
112 НАДЕЖДА ИГНАТОВА
113 НАДЯ НАЙДЕНОВА
114 НАДЯ ТОДОРОВА
115 НАТАЛИЯ НИКОЛОВА
116 НАТАША МЕРЕВА
117 НЕВЕЛИНА НЕНОВА
118 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
119 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
120 НИКОЛЕТА БОЖКОВА
121 ПАВЛИНА БЕНКОВА
122 ПАВЛИНА ПЕТКОВА
123 ПЕТРОМИРА МЛАДЕНОВА
124 ПЕТЪР СТОИЛОВ
125 ПЕТЯ АНГЕЛОВА
126 ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА
127 ПЕТЯ КЪНЧЕВА
128 РАДКА МИЛЕВА
129 РАДКА ХРИСТОВА
130 РАЛИЦА КРУМОВА
131 РОМАН НАЗИМ
132 РОМИНА ВАНГЕЛОВА
133 РОСИЦА АНЧЕВА
134 РОСИЦА ЛАШОВА
135 РУМЕН ПОПИНСКИ
136 РУМЯНА ГЕОРГИЕВА
137 РУМЯНА СТОЯНОВА
138 РУСИАНА ЯНКУЛОВА
139 САШКА ВЕЛИНОВА
140 СВЕТЛА ЛАЗАРОВА
141 СВЕТЛАНА ПЕТКОВА
142 СВЕТЛАНА СОМОВА
143 СИМОН ГЮРОВ
144 СИМОНА ДЕЛЧЕВА
145 СНЕЖАНА ТОДОРОВА
146 СНЕЖАНКА КИРИЛОВА
147 СНЕЖАНКА ТАКОВА
148 СНЕЖИНКА ЦВЕТКОВА
149 СОФИЯ РАЙКОВА
150 СТАНИСЛАВА ТАКОВА
151 СТОЙЧО ДИМИТРОВ
152 СТОЙЧО СТОЙКОВ
153 ТАНЯ ВЪЛЧИНОВА
154 ТАТЯНА ВЕЛИНОВА
155 ТАТЯНА ДИМИТРОВА
156 ТАТЯНА ТОДОРОВА
157 ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА
158 ТИХОМИРА ЦЕНОВА
159 ХРИСТИНА КОЕМДЖИЕВА
160 ХРИСТИНА РУНТОВА
161 ХРИСТО КУЦАРОВ
162 ЦВЕТАН ИЛИЕВ
163 ЦВЕТАНА ТОШЕВА
164 ЦВЕТАНКА БОЙЧЕВА
165 ЦВЕТИНА МИТКОВА
166 ЮЛИАНА БОЖИЛОВА
167 ЮЛИАНА ЯНЧЕВА
168 ЮЛИЯ ГРУДОВА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация