Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
се намира:
бул. „Цар Борис III" № 54, етаж 1, стая 136
бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", № 23, етаж 1, гише "Информация"

За контакт: 02/ 8955 600

Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без почивка)
 

НА МЯСТО В ЦЕНТЪРА МОЖЕТЕ ДА:

  • Направите справка за Вашето дело – номер на дело, състав, информация за движението на делото;
  • Получите информация за всички служби на съда:
  • Къде се намират и какви услуги за граждани извършват;
  • Какви процедури се извършват в съда и свързаните с тях стъпки, срокове, такси, банкови сметки и т.н.;
  • Друга справочна информация: тел. номера, приемно време и др.;
  • Получите информационни брошури относно най-типичните функции и услуги, които извършва съдът;
  • Получите информация за тарифи, съдебни такси и банкови сметки на съда;
  • Подадете предложения и оплаквания в кутия, определена за тази цел.

Обновено на 12.12.2018 г. в 11:22 ч.