Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Деловодство на наказателно отделение

Деловодството на наказателно отделение се намира в сградата на Софийски районен съд на бул. „Ген. М.Д.Скобелв” № 23, етаж 1.

Работно време: 9:00 – 16:00 ч. без прекъсване
Дежурно гише: 16:00 - 17:00 ч.
 

В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО МОЖЕТЕ:

  1. Да направите справка по образувано наказателно дело и да се запознаете с документите по него;
  2. Да представите допълнителни писмени доказателства;  да направите искане за разпит на нов свидетел;  да поискате назначаване на експертиза  Как?;
  3. Да поискате поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание  изтеглете молба-бланка;
  4. Да получите заверен препис от съдебен документ и да направите ксерокопие от документи по делo  Как?;
  5. Да се снабдите със съдебно удостоверение  Как?;
  6. Да се снабдите с изпълнителен лист  Как?;
  7. Да поискате връщане на гаранция  изтеглете молба-бланка;
  8. Да поискате връщане на веществени доказателства  изтеглете молба-бланка;
  9. Да поискате изменение или отмяна на мярката за процесуална принуда  Как?;
  10. Да подадете молба за кумулация за определяне на общо наказание  Как?;

Въззивни, касационни и частни жалби се подават на Регистратура, където им се поставя входящ номер.

 

Горните услуги се извършват след представяне на личната Ви карта, когато се явявате в Деловодство" лично или на пълномощно, ако сте упълномощен представител.


За да бъдете обслужен бързо, моля, носете и съдебен документ, който да съдържа информация за номера и годината на делото.

 


Обновено на 05.10.2017 г. в 13:54 ч.