Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Деловодства на Граждански отделения

Деловодството на гражданските отделения се намира на  бул. "Цар Борис III" №54, ет. 1.

Работно време: 9:00 – 17:00 ч. без прекъсване
 

В ДЕЛОВОДСТВОТО МОЖЕТЕ ДА:

  1. Направите справка по образувано гражданско дело;
  2. Направите ксерокопие от документи по делo, срещу представяне на лична (адвокатска) карта ;
  3. Получите заверен препис от съдебен акт (след писмено заявление, което се подава в регистратура)

* Въззивна жалба и частна жалба се подават в „Регистратура”, където им се поставя входящ номер.

Горните услуги се извършват след представяне на личната Ви карта, когато се явявате в „Деловодство" лично или на пълномощно, ако сте упълномощен представител.

За да бъдете обслужен бързо, моля носете и съдебен документ, който да съдържа информация за номера и годината на делото
 


Обновено на 16.09.2019 г. в 16:02 ч.