Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Свободни работни места

КОНКУРСИ:


04.04.2018 г.
СРС обявява конкурс за следните длъжности
: Съдебен секретар – 2 щатни бройки; Съдебен деловодител – 9 щатни бройки; Съдебен деловодител – регистратура – 5 щатни бройки; Съдебен деловодител – обезпечения – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – Агенция по вписванията – 1 щатна бройка; Съдебен архивар – 6 щатни бройки; Призовкар – 27 щатни бройки.

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал.1 КТ04.04.2018 г.
СРС обявява конкурс за следните длъжности
: Съдебен секретар – 8 щатни бройки; Съдебен деловодител – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – досъдебно производство – 2 щатни бройки; Съдебен деловодител – класифицирана информация – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – фронт офис – 1 щатна бройка.

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал.1 КТ04.04.2018 г.
СРС обявява конкурс за следните длъжности
: Ръководител сектор „Правно обслужване“ – 1 щатна бройка; Специалист – правно обслужване – 1 щатна бройка; Ръководител сектор „Управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество“ – 1 щатна бройка; Връзки с обществеността – 1 щатна бройка; Счетоводител – 1 щатна бройка; Специалист - плащания – 1 щатна бройка.

Обява
Заявление
Декларация
Декларация по чл. 107а, ал.1 КТПосещения:
page Counter

Обновено на 04.04.2018 г. в 10:59 ч.