Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Събития

Връчване на грамоти
/16 февруари 2018 г./


На 15-ти февруари в сградата на Софийски районен съд (СРС) се състоя тържествена церемония по връчване на грамоти на участници в стажантска програма “Fulbright” към СРС.

Председателят на СРС Александър Ангелов и Анджела Родел – изпълнителен директор на комисията за образователен обмен “Fulbright” отличиха студентите по право, които подпомагат съдиите от СРС и СГС в дейността им в периода октомври 2017 – май 2018 г.

В края на периода най-добре представилият се стажант ще получи като първа награда стипендия и двумесечен стаж при американски федерален съдия в Ню Орлиънс.

 


Кулинари в съда
/22 декември 2017 г./


На 22.12.2017г. в сградата на Софийски Районен Съд на бул. Цар Борис III № 54 служители показаха своето кулинарно майсторство.
 
Също така бяха раздадени грамоти за най-добре украсена стая на секретари. Първото място си разделиха стая 317 (Людмила Краликова и Аделина Петрова) и стая 326 (Цветанка Бойчева и Светла Лазарова).Награждаване с отличие
/29 ноември 2017 г./


На благотворителният бал на юристите, който се проведе на 25.11.2017 г., бе наградена за съдебен изпълнител на годината Мария Колева.


 Встъпване в длъжност на съдии в Софийския районен съд
/01 ноември 2017 г./


Девет съдии положиха клетва и встъпиха официално в длъжност в Софийския район съд (СРС) на 1 ноември 2017 г. Церемонията се състоя в сградата на Софийския районен съд (СРС) на бул. „Цар Борис ІІІ“ 54.  Яна Николова-Димитрова, Мария Коюва, Георги Чехларов, Мария Карагьозова и Тодор Тодоров са назначени в СРС по реда на чл. 194, ал.1 от ЗСВ. Мария Долапчиева, Станислав Седефчев, Десислава Иванова-Тошева и Константин Кунчев вече са районни съдии по реда на чл.160 вр. чл. 243 от ЗСВ.
Среща с Ричърд Гейбриъл
/19 април 2017 г./

На 19.04.2017 г. в сградата на Софийския районен съд на бул. Цар Борис III, № 54, етаж 2, зала 1 „проф. Живко Сталев“, се проведе среща с Ричърд Гейбриъл, съдия в Апелативния съд на щата Колорадо (САЩ). Той има богат професионален опит в областта на гражданското правораздаване, медиацията, кариерното израстване, професионалното развитие и независимостта на магистратите.
Срещата беше отворена за всеки съдия от СРС.


 
 


Встъпване в длъжност на четирима съдии в Софийския районен съд
/03 октомври 2016 г./


На 03.10.2016 г. в сградата на съда на бул. „Цар Борис ІІІ” 54,  бяха приветствани по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдии: Христо Кръстев Крачунов, Стою Христов Згуров, Ваня Георгиева Тотолакова и Павлета Василева Добрева

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.
 
 

Среща-дискусия с г-жа Карен Паус -
криминолог и старши съветник в Националната служба за разрешаване на конфликти,
гр. Осло, Норвегия (Konfliktrådet)

/30 септември 2016 г./

 
На 30.09.2016г, в сградата на Софийския районен съд на бул. "Цар Борис III" № 54, зала 502 се проведе среща-дискусия с г-жа Карен Паус - криминолог и старши съветник в Националната служба за разрешаване на конфликти, гр. Осло, Норвегия (Konfliktrådet). Срещата бе организирана от Центъра за спогодби и медиация, с любезното съдействие на ръководството на СРС. Целта на срещата бе наред със запознаването й с дейността на ЦСМ да сподели с нас опита на Konfliktrådet в областта на възстановителното правосъдие.
Г-жа Карен Паус гостува в България в периода 29.09.2016 г. - 03.10.2016 г. по покана на Общество „Правосъдие и помирение“ в България.


 

Среща на съдиите от Наказателно отделение с министъра на правосъдието
/16 септември 2016 г./
 
На 16.09.2016 г., по покана на председателя на СРС съдия Методи Лалов, се проведе среща между съдиите от Наказателно отделение и министъра на правосъдието Екатерина Захариева. След дискусия, беше постигнато съгласие, че незабавното приложение на новите правила за случаен избор на съдебните заседатели по всяко дело, които съдиите и председателят на СРС одобряват, но без да е приета Наредба от ВСС, която да регулира важни организационни въпроси, създава проблеми в най-големия съд в страната и това не е въпрос на вътрешна организация от компетентността на председателя на съда. 

На срещата, която продължи близо два часа, бяха обсъдени и различни въпроси свързани с функционирането на най-големия и натоварен съд в страната - свръхнатовареността на съда, оптимизиране на натоварването на ДСИ, както и голямото текучество на съдебни служители от СРС в резултат на несъответното на свръхнатоварването им заплащане. Председателят на съда посочи, че не вижда воля проблемът със заплащането на съдебните служители от СРС да се реши с новия класификатор на длъжностите в съдебната администрация. В тази връзка и по искане на съдиите, министъра на правосъдието пое ангажимент да предложи на ВСС да бъде изслушан представител на СРС, за решаване на въпроса с адекватното заплащане на съдебните служители според натоварването им, което без съмнение е най-голямо именно в СРС. Обсъдени бяха и някои от промените в НПК. Разискваха се и възможностите за финансиране на проекти на съда с европейски средства, един от които е въвеждане на система за регистриране и контрол на достъпа на посетителите на съда чрез електронна проверка на документите им за самоличност.

 

Встъпване в длъжност на съдия Ваня Иванова - Згурова
/01 септември 2016 г./
 

На 01.09.2016 г. в сградата на съда на бул. „Цар Борис ІІІ” 54,  бе приветстван по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдия: Ваня Борисова Иванова - Згурова

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.

Съдия Ваня Иванова - Згурова поема председателството на 145 състав.

 
 

Встъпване в длъжност на двама съдии в Софийския районен съд
/01 юли 2016 г./
 
На 01.07.2016 г. в Зала 1 „Проф. Живко Сталев“ на бул. „Цар Борис ІІІ” 54, се състоя официалната церемония по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдии: Темислав Малинов Димитров, Станимир Николов Йорданов-Кюлеров, Маргарита Димитрова Димитрова, Елеонора Здравкова Попова-Христова, Иво Николаев Петров, Яна Цветанова Димитрова, Силвия Стефанова Хазърбасанова и Мария Георгиева Шейтанова-Воденичарова.
 
Беше отбелязано тържествено и встъпването на 27.06.2016 г. в длъжност "съдия" в Софийския районен съд на младшите съдии: Атанас Атанасов Додов, Владислава Величкова Ангелова, Десислава Георгиева Иванова, Димитър Валентинов Петров, Елена Николова Динева – Илиева, Мария Георгиева Месова – Стоева, Мария Милкова Запрянова, Мирослава Петрова Илева, Нора Владимирова Маринова, Полина Андонова Хаджимаринска,  Румена Пенева Георгиева, Танка Петрова Цонева,  Филип Илчев Савов, Ели Димитрова Анастасова и Ива Анастасиос Анастасиадис.
 
Специален гост на събитието беше г-жа Милка Итова – член Висшия съдебен съвет, която от името на ВСС изнесе встъпително слово и връчи поздравителни адреси на новите съдии. Съдия Методи Лалов – председател на Софийския районен съд приветства новите колеги. На събитието присъстваха зам.-председателите на Софийския районен съд – съдия Райна Мартинова, съдия Силвана Гълъбова и съдия Албена Ботева, както и съдии от СРС.

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.

Повече снимки от събитието можете да откриете на фейсбук страницата ни

Посещение на европейски магистрати в Софийския районен съд
/30 май 2016 г./

На 30.05.2016 г. Софийският районен съд прие група европейски магистрати по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение. Колегите съдии и прокурори от Германия, Франция, Италия, Финландия и Словакия, проведоха двучасова среща с административното ръководство и съдии от СРС, на която бяха запознати с дейността на най-големия и натоварен съд в страната и със спецификите на българската съдебна система. Показана им беше и съдебната палата, в която работят гражданските съдии и държавните съдебни изпълнители от СРС.
 

Встъпване в длъжност на двама съдии в Софийския районен съд
/06 април 2016 г./
 
На 06.04.2016 г. в сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ” 54 се състоя церемония по встъпването на Гергана Троянова и Силвия Кирова в длъжност съдия в Софийския районен съд. Те спечелиха поста си след конкурс, издържан с отличие и тържествено положиха клетва пред председателя на Софийския районен съд съдия Методи Лалов.

Като домакини на събитието присъстваха заместник-председателите на СРС - съдия Стоян Михов, съдия Райна Мартинова, съдия Силвана Гълъбова и съдия Албена Ботева, както и г-жа Габриела Бакалова, съдебен администратор и г-жа Калина Жабонова, административен секретар в СРС.

Специални гости на събитието бяха членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), представляващият г-н Димитър Узунов и г-жа Милка Итова, които връчиха поздравителен адрес на новите съдии.

След официалната част срещата продължи с обсъждане на проблемите за кадровата обезпеченост в СРС, натовареността на съдиите и промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ).Повече снимки от събитието можете да откриете на фейсбук страницата ни.

Преместване на сатуята на Темида в новата сграда на бул. Скобелев
/26 март 2016 г./
 
На 26.03.2016 г., статуята на Темида, поставена през 80-те години на миналия век в централното фоайе на Софийския районен съд на бул. "Драган Цанков" № 6, беше пренесена в новоремонтираната сграда на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23. Така се поставя символично началото на преместването на наказателните съдии, бюро "Съдимост" и общата администрация на съда в новата сграда, което трябва да се реализира в рамките на тази година.

Скулптурата на Темида, която няколко поколения граждани и юристи свързват с най-големия и натоварен съд в страната, ще продължи да се намира там, където ще бъдат столичните районни съдии и чрез своята непреходност ще символизира приемствеността в институционалните седалища на съда.


След проучване беше установено, че автор на статуята е професора по монументална скулптура Иван Праматаров. Името му беше гравирано върху статуята и така загубената в предишните десетилетия естествена връзка между автор и художествено произведение, беше възстановена. По покана на председателя на съда, скулпторът посети новата съдебна палата и одобри мястото, където ще бъде поставена Темида.


През 2015 г. гражданските отделения и държавните съдебни изпълнители на Софийския районен съд се нанесоха в сградата на бул. "Цар Борис III" № 54, което беше безпрецедентен по своя характер и обем акт в дългогодишната история на съда. Бяха пренесени над 1 млн. дела и деловодни книги, беше създадена нова организация на работа, съобразена с реалностите на сградата. Там е поставен бюст на видния юрист проф. Живко Сталев, като израз на признателността на юридическата общност за значимия му принос към правната наука, образование и юриспруденция.

От успешните усилия на Софийския районен съд да има нов дом, олицетворение на които е вградения в алеята пред централния вход на новата сграда знак на съда, ще се ползва и Софийската районна прокуратура, която също ще се пренесе в новата съдебна палата на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23.


 

Встъпване в длъжност на един съдия в Софийския районен съд
/15 март 2016 г./
 
Иво Вътев
След спечелен конкурс в Софийския районен съд встъпва в длъжност съдия Иво Вътев.
Той поема председателството на 127 състав. 
 
 

Встъпване в длъжност на петима съдии в Софийския районен съд
/07 март 2016 г./
 
След спечелен конкурс в Софийския районен съд встъпиха в длъжност петима съдии:
  • съдия Клаудия Митова
  • съдия Гергана Христова - Коюмджиева
  • съдия Деница Урумова
  • съдия Ивелина Колева
  • съдия Александър Е. Ангелов

Третокласници в съдебната зала
/02 март 2016 г./

IMG_9154На 02.03.2016 г. в сградата на Софийския районен съд на бул.”Цар Борис ІІІ” 54 бяхме посетени от ученици от 3д клас на 18 СОУ “Уилям Гладстон”.

Учениците с интерес разгледаха новата “Синя стая” на съда. Съдия от СРС, прокурор от СРП, адвокат и юрисконсулт, които с удоволствие се включиха в инициативата, настаниха децата в съдебна зала № 30 и си поговориха с учениците за това каква е ролята на всеки от тях в процеса.


За първи път в историята на Гражданското отделение на Софийския районен съд, деца се съгласиха да участват в игра-процес, разделени на отбори. “Треньорите”–юристи, подготвиха малките си възпитаници, за участието им в измислен от нас процес, за водач на лек автомобил, преминал на червен светофар и блъснал пешеходец на пешеходна пътека, като му бе причинил средна телесна повреда. Децата сами решиха към кой отбор да се включат и излъчиха пострадал и причинител на увреждането.


 
    
Заедно решихме да разиграем в едно наказателния процес, за да решим дали подсъдимия е виновен, и гражданския – за да определим дали на пострадалия се дължи обезщетение за неимуществени и имуществени вреди.
 
   
 Бяха изслушани свидетели и вещо лице и децата, с помощта на менторите, задаваха въпроси на участниците в процеса. Пледираха и по двете дела, след което съдебният състав постанови своята присъда и решение.
 
След изслушването им зазвучаха аплодисментите на публиката, несъмнено вследствие на справедливото решение на съда.

Малките юристи получиха малък спомен, направен по идея на Председателя на Софийския районен съд.
Проектът цели запознаване на младите хора с дейността на съда и участниците в процеса, поставяне основите на правосъзнание у децата и научаването, че всяко действие си има последици. Децата научиха в играта, че определянето на наказание и постановяване на решение по гражданско-правен спор не е самоцел, а следва фактите по делото през призмата на вътрешното убеждение на съдията.
 
Убедени сме, че това е едва началото на една добра практика на съда и приканваме училищата, които желаят да се включат в проекта, да ни потърсят http://www.srs.justice.bg/.
 

Обновено на 16.02.2018 г. в 14:01 ч.