Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Благотворителност
Водени от духа на един от най-светлите християнски празници Рождество Христово, Софийският районен съд поде инициатива за благотворителна кампания за събиране на средства в помощ на онкоболни служители и магистрати. Подбудени от чистотата на детските души, във всички присъстващи на събитието пламна искрата на оптимизъм.


Децата на работещите в Софийски районен съд подариха тематични рисунки и картички, създадени с много надежда и любов, с вяра в по-доброто бъдеще.
Рисунките ще бъдат използвани за обзавеждане на новата "Стая за деца" към съдебна зала на Софийския районен съд, където в приятелска обстановка децата, участници в съдебния процес ще бъдат изслушвани. Същевременно това е място, където детето може да изчака в адаптирана среда своето или на негови близки участие в съдебно заседание.


Обновено на 09.03.2016 г. в 16:13 ч.