Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                          Заседателни дни по състави
Понеделник
17.02.2020
     Вторник
18.02.2020
     Сряда
19.02.2020
     Четвъртък
20.02.2020
     Петък
21.02.2020
График за петък
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      1 с-в : Зала             2 с-в : Зала 2            3 с-в : Зала             4 с-в : Зала 3      
      5 с-в : Зала             6 с-в : Зала             7 с-в : Зала             8 с-в : Зала       
      9 с-в : Зала             10 с-в : Зала             11 с-в : Зала 4            12 с-в : Зала       
      13 с-в : Зала             14 с-в : Зала             15 с-в : Зала             16 с-в : Зала 5      
      17 с-в : Зала 12            18 с-в : Зала 7            19 с-в : Зала             20 с-в : Зала       
      21 с-в : Зала             22 с-в : Зала             23 с-в : Зала             93 с-в : Зала       
      94 с-в : Зала             95 с-в : Зала             96 с-в : Зала 20            97 с-в : Зала       
      98 с-в : Зала             99 с-в : Зала             100 с-в : Зала             101 с-в : Зала       
      102 с-в : Зала             103 с-в : Зала 27            104 с-в : Зала             105 с-в : Зала 32      
      106 с-в : Зала             107 с-в : Зала             108 с-в : Зала             109 с-в : Зала       
      110 с-в : Зала             111 с-в : Зала 25            112 с-в : Зала 19            114 с-в : Зала 30      
      115 с-в : Зала             116 с-в : Зала             121 с-в : Зала             122 с-в : Зала       
      129 с-в : Зала             130 с-в : Зала             131 с-в : Зала             132 с-в : Зала       
      133 с-в : Зала 28            134 с-в : Зала             135 с-в : Зала 29            136 с-в : Зала       
      137 с-в : Зала             146 с-в : Зала             147 с-в : Зала             152 с-в : Зала       

Дежурни състави:
Пон - пет: 2,12,16,96,135
 
Доглеждащи състави:
12 с-в (съдия Попова): Зала 10 - 21.02.2020 г.


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  В графика на Наказателно отделение се визуализират делата след 2011 година, включително.

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.


Обновено на 17.02.2020 г.