Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                          Заседателни дни по състави
Понеделник
18.11.2019
     Вторник
19.11.2019
     Сряда
20.11.2019
     Четвъртък
21.11.2019
     Петък
22.11.2019
График за вторник
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      1 с-в : Зала             2 с-в : Зала             3 с-в : Зала 1            4 с-в : Зала 3      
      5 с-в : Зала 4            6 с-в : Зала 2            7 с-в : Зала 6            8 с-в : Зала 7      
      9 с-в : Зала 5            10 с-в : Зала 19            11 с-в : Зала             12 с-в : Зала 10      
      13 с-в : Зала 11            14 с-в : Зала             15 с-в : Зала             16 с-в : Зала       
      17 с-в : Зала             18 с-в : Зала             19 с-в : Зала 32            20 с-в : Зала       
      21 с-в : Зала 15            22 с-в : Зала 16            23 с-в : Зала             93 с-в : Зала       
      94 с-в : Зала             95 с-в : Зала             96 с-в : Зала             97 с-в : Зала       
      98 с-в : Зала 21            99 с-в : Зала             100 с-в : Зала 23            101 с-в : Зала       
      102 с-в : Зала 25            103 с-в : Зала 27            104 с-в : Зала             105 с-в : Зала 28      
      106 с-в : Зала             107 с-в : Зала             108 с-в : Зала 30            109 с-в : Зала       
      110 с-в : Зала             111 с-в : Зала             112 с-в : Зала             114 с-в : Зала       
      115 с-в : Зала             116 с-в : Зала 31            121 с-в : Зала             122 с-в : Зала 33      
      129 с-в : Зала             130 с-в : Зала             131 с-в : Зала 22            132 с-в : Зала       
      133 с-в : Зала 29            134 с-в : Зала             135 с-в : Зала             136 с-в : Зала       
      137 с-в : Зала             146 с-в : Зала             147 с-в : Зала             152 с-в : Зала       

Дежурни състави:
Пон - пет: 3, 6, 13, 19, 133
Събота: 102; факс: 02/895 4777
Неделя: 98; факс: 02/895 4774

Нощно дежурство:
(след 17:00 ч.)
Петък: 12
Събота: 13
Неделя: 14
 
Доглеждащи състави:
122 с-в (съдия Николов): Зала 33 - 27.11.2018
12 с-в (съдия Попова): Зала 10 - 28.11.2018


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  В графика на Наказателно отделение се визуализират делата след 2011 година, включително.

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.


Обновено на 22.11.2019 г.