Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                          Заседателни дни по състави
Понеделник
24.06.2019
     Вторник
25.06.2019
     Сряда
26.06.2019
     Четвъртък
27.06.2019
     Петък
28.06.2019
График за понеделник
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      1 с-в : Зала 1            2 с-в : Зала             3 с-в : Зала             4 с-в : Зала 3      
      5 с-в : Зала             6 с-в : Зала             7 с-в : Зала             8 с-в : Зала 10      
      9 с-в : Зала             10 с-в : Зала             11 с-в : Зала 4            12 с-в : Зала       
      13 с-в : Зала 17            14 с-в : Зала 6            15 с-в : Зала             16 с-в : Зала 5      
      17 с-в : Зала 12            18 с-в : Зала 7            19 с-в : Зала             20 с-в : Зала       
      21 с-в : Зала 16            22 с-в : Зала             23 с-в : Зала 11            93 с-в : Зала       
      94 с-в : Зала 13            95 с-в : Зала             96 с-в : Зала             97 с-в : Зала 14      
      98 с-в : Зала             99 с-в : Зала             100 с-в : Зала             101 с-в : Зала       
      102 с-в : Зала             103 с-в : Зала             104 с-в : Зала 15            105 с-в : Зала 28      
      106 с-в : Зала             107 с-в : Зала             108 с-в : Зала             109 с-в : Зала       
      110 с-в : Зала 23            111 с-в : Зала 25            112 с-в : Зала             114 с-в : Зала       
      115 с-в : Зала             116 с-в : Зала             121 с-в : Зала 32            122 с-в : Зала       
      129 с-в : Зала             130 с-в : Зала             131 с-в : Зала             132 с-в : Зала       
      133 с-в : Зала             134 с-в : Зала             135 с-в : Зала             136 с-в : Зала       
      137 с-в : Зала             146 с-в : Зала             147 с-в : Зала 33            152 с-в : Зала       

Дежурни състави:
Пон - пет: 8,18,111,121
 
Доглеждащи състави:
122 с-в (съдия Н. Николов): Зала 18 - 25.06.2018 г.
12 с-в (съдия Е. Попова): Зала 26 - 27.06.2018 г.


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  В графика на Наказателно отделение се визуализират делата след 2011 година, включително.

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.


Обновено на 25.06.2019 г.