Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                          Заседателни дни по състави
Понеделник
18.02.2019
     Вторник
19.02.2019
     Сряда
20.02.2019
     Четвъртък
21.02.2019
     Петък
22.02.2019
График за понеделник
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      1 с-в : Зала 1            2 с-в : Зала             3 с-в : Зала 4            4 с-в : Зала 3      
      5 с-в : Зала             6 с-в : Зала 2            7 с-в : Зала             8 с-в : Зала       
      9 с-в : Зала             10 с-в : Зала             11 с-в : Зала             12 с-в : Зала       
      13 с-в : Зала             14 с-в : Зала             15 с-в : Зала             16 с-в : Зала 5      
      17 с-в : Зала             18 с-в : Зала 7            19 с-в : Зала             20 с-в : Зала       
      21 с-в : Зала             22 с-в : Зала             23 с-в : Зала 11            93 с-в : Зала       
      94 с-в : Зала 13            95 с-в : Зала             96 с-в : Зала 20            97 с-в : Зала 14      
      98 с-в : Зала             99 с-в : Зала             100 с-в : Зала             101 с-в : Зала       
      102 с-в : Зала             103 с-в : Зала 27            104 с-в : Зала 15            105 с-в : Зала       
      106 с-в : Зала 10            107 с-в : Зала             108 с-в : Зала             109 с-в : Зала 16      
      110 с-в : Зала 23            111 с-в : Зала             112 с-в : Зала             114 с-в : Зала       
      115 с-в : Зала             116 с-в : Зала             121 с-в : Зала 32            122 с-в : Зала       
      129 с-в : Зала 17            130 с-в : Зала             131 с-в : Зала             132 с-в : Зала       
      133 с-в : Зала             134 с-в : Зала 24            135 с-в : Зала 29            136 с-в : Зала 31      
      137 с-в : Зала             146 с-в : Зала             147 с-в : Зала 33            152 с-в : Зала       

Дежурни състави:
Пон - пет: 1, 3, 96, 103, 134
Събота: 107; факс: 02/895 4771
Неделя: 17; факс: 02/895 4777

Нощно дежурство:
(след 17:00 ч.)
Петък: 107
Събота: 107
Неделя: 108
 
Доглеждащи състави:
12 с-в (съдия Попова): Зала 10 - 19.02.2019
12 с-в (съдия Попова): Зала 10 - 20.02.2019


Забележка:
111 с-в ще заседава в зала JUSTITIA на 18.02.2019

106 с-в ще отлага в зала 10
110 с-в ще отлага в Зала 23
137 с-в ще отлага в Зала 18 на 19.02.2019
137 с-в ще отлага в Зала 11 на 21.02.2019
137 с-в ще отлага в Зала 18 на 22.02.2019


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  В графика на Наказателно отделение се визуализират делата след 2011 година, включително.

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.


Обновено на 16.02.2019 г.