Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Факс на дежурен състав за 27.05.2017 - 02/ 8955464
Факс на дежурен състав за 28.05.2017 - 02/ 8955465
 
Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                          Заседателни дни по състави
Понеделник
29.05.2017
     Вторник
30.05.2017
     Сряда
31.05.2017
     Четвъртък
01.06.2017
     Петък
02.06.2017
График за понеделник
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      1 с-в : Зала 3            2 с-в : Зала             3 с-в : Зала             4 с-в : Зала 9      
      5 с-в : Зала             6 с-в : Зала 23            7 с-в : Зала             8 с-в : Зала       
      9 с-в : Зала             10 с-в : Зала             11 с-в : Зала             12 с-в : Зала       
      13 с-в : Зала             14 с-в : Зала 21            15 с-в : Зала             16 с-в : Зала 18      
      17 с-в : Зала             18 с-в : Зала 25            19 с-в : Зала             20 с-в : Зала       
      21 с-в : Зала             22 с-в : Зала 17А            23 с-в : Зала 16            93 с-в : Зала       
      94 с-в : Зала 20            95 с-в : Зала             96 с-в : Зала             97 с-в : Зала 17      
      98 с-в : Зала 5            99 с-в : Зала             100 с-в : Зала             101 с-в : Зала       
      102 с-в : Зала             103 с-в : Зала             104 с-в : Зала 22            105 с-в : Зала       
      106 с-в : Зала 3А            107 с-в : Зала             108 с-в : Зала             109 с-в : Зала 8      
      110 с-в : Зала 26            111 с-в : Зала             112 с-в : Зала             114 с-в : Зала 24      
      115 с-в : Зала 19            116 с-в : Зала 11            121 с-в : Зала 26А            122 с-в : Зала 10      
      129 с-в : Зала 21А            130 с-в : Зала             131 с-в : Зала             132 с-в : Зала       
      133 с-в : Зала             134 с-в : Зала 12            135 с-в : Зала 15            136 с-в : Зала 14      
      137 с-в : Зала             146 с-в : Зала             147 с-в : Зала             152 с-в : Зала       

Дежурни състави:
Пон - пет: 98, 106, 114, 116, 136
Събота: 135
Неделя: 94

Нощно дежурство:
(след 17:00 ч.)
Петък: 4
Събота: 5
Неделя: 6
 
Доглеждащи състави:
15 с-в (съдия Величкова): Зала 13А - 29.05.2017
9 с-в (съдия Щерева): Зала 3 - 02.06.2017
99 с-в (съдия Кехайова): Зала 22 - 02.06.2017
1167 с-в (съдия Кехайова): Зала 22 - 02.06.2017
133 с-в (съдия Велинова): Зала 7 - 02.06.2017


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  В графика на Наказателно отделение се визуализират делата след 2011 година, включително.

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Посещения:
hit counter

Обновено на 29.05.2017 г.