Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Дежурен състав след 17:00ч. на 21.09.2017г. - 109 с-в
Дежурен състав за 22.09.2017г. от 08:30ч. до 17:00ч. - 15 с-в - факс 02/8955461

Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                          Заседателни дни по състави
Понеделник
25.09.2017
     Вторник
26.09.2017
     Сряда
27.09.2017
     Четвъртък
28.09.2017
     Петък
29.09.2017
График за понеделник
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      1 с-в : Зала             2 с-в : Зала 17А            3 с-в : Зала             4 с-в : Зала 9      
      5 с-в : Зала             6 с-в : Зала 23            7 с-в : Зала             8 с-в : Зала       
      9 с-в : Зала             10 с-в : Зала             11 с-в : Зала 27            12 с-в : Зала       
      13 с-в : Зала             14 с-в : Зала 21            15 с-в : Зала 13А            16 с-в : Зала 18      
      17 с-в : Зала             18 с-в : Зала 25            19 с-в : Зала             20 с-в : Зала 16А      
      21 с-в : Зала             22 с-в : Зала             23 с-в : Зала 16            93 с-в : Зала       
      94 с-в : Зала 20            95 с-в : Зала             96 с-в : Зала             97 с-в : Зала       
      98 с-в : Зала             99 с-в : Зала 10            100 с-в : Зала             101 с-в : Зала       
      102 с-в : Зала             103 с-в : Зала             104 с-в : Зала 22            105 с-в : Зала       
      106 с-в : Зала 3А            107 с-в : Зала             108 с-в : Зала             109 с-в : Зала 8      
      110 с-в : Зала 26            111 с-в : Зала             112 с-в : Зала             114 с-в : Зала       
      115 с-в : Зала 19            116 с-в : Зала             121 с-в : Зала 26А            122 с-в : Зала 15      
      129 с-в : Зала 21А            130 с-в : Зала             131 с-в : Зала             132 с-в : Зала       
      133 с-в : Зала             134 с-в : Зала 12            135 с-в : Зала             136 с-в : Зала 14      
      137 с-в : Зала 11            146 с-в : Зала             147 с-в : Зала             152 с-в : Зала       

Дежурни състави:
Пон - пет: 4, 6, 20, 99, 122
Събота: 102; Факс: 02 8955 405
Неделя: 104; Факс: 02 8955 461

Нощно дежурство:
(след 17:00 ч.)
Петък: 93
Събота: 104
Неделя: 106
 
Доглеждащи състави:
116 с-в(съдия Александрова): Зала 24 - 28.09.2017
101 с-в(съдия Тодорова): Зала 5 - 29.09.2017
133 с-в(съдия Велинова): Зала 8 - 29.09.2017
12 с-в(съдия Чиркалева): Зала 13А - 29.09.2017


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  В графика на Наказателно отделение се визуализират делата след 2011 година, включително.

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Посещения:
hit counter

Обновено на 23.09.2017 г.