Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Ръководство
Председател на Софийския районен съд
Александър Ангелов
Съдия Александър Ангелов е роден на 26 юли 1980 г.

През 2003 г. завършва Академията на МВР, 4 г. по-късно получава и диплома по право от ЮЗУ “Неофит Рилски”.

През 2010 г. завършва финанси във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Между 2003-2009 г. работи като инспектор в “Криминална полиция” и ГДБОП.

От 2009 до 2011 г. е младши съдия в окръжния съд в Монтана, а от 17 октомври 2011 г. е командирован в Софийския районен съд (СРС). Пет години по-късно получава и титулярно място.

Разглежда граждански и наказателни дела

На 25 юли 2017 г. е избран за председател на СРС от Висшия съдебен съвет.
 
Ръководител на Първо гражданско отделение
Йоана Генжова
Георги Стоянов ЧехларовПриемно време:
сряда от 14:00 до 16:00 часа

 
Заместник - председател, ръководител на Второ гражданско отделение
Валентин Борисов
Илиана Валентинова Станкова


Приемно време:
сряда от 14:00 до 16:00 часа

 
Заместник - председател, ръководител на Трето гражданско отделение
Даниела Александрова
Съдия Даниела Александрова е родена на 09.09.1979 г. в гр. Благоевград.
 
Завършила средното си образование през м. Май 1998 г. в Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград с разширено изучаване на английски език.
 
През  2004  г. завършва висшето си образование, специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“.
 
От месец април 2005 г. до април 2007 г. работи като младши прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград. През април 2007 г. е назначена на длъжността „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, където работи до месец септември на 2014 г., когато след проведен конкурс започва работа като съдия в Софийски районен съд.
 
Владее английски, немски и руски език.

Приемно време:
понеделник от 14:00 до 16:00 часа

 
Заместник - председател, ръководител на Наказателно отделение
Петя Данаилова
Съдия Петя Данаилова е родена в гр. Плевен.

Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“,  специалност „Право“ през 1996 г.

В периода от 1997 г. до 1999 г. работи в ССлС. От 2000 г. работи като съдия в Софийски районен съд, Наказателно отделение като е председателствала 97 и 1 състав, а към настоящия момент е председател на 93 състав.Приемно време:
четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.

Заместник-председателите и ръководители на отделения приемат граждани само след предварително записване, най-малко един ден преди приемното време, както следва:

За гражданските отделения - бул. Цар Борис III, №54, ст. 136, Бюро информация
За наказателното отделение - бул. Ген.М.Д.Скобелев, №23, ст. 401, Административен секретар

Останалите съдии не приемат граждани.
 

Посещения:
web Counter

Обновено на 08.01.2018 г. в 13:43 ч.