Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                           Заседателни дни по състави
Понеделник
15.01.2018
     Вторник
16.01.2018
     Сряда
17.01.2018
     Четвъртък
18.01.2018
     Петък
19.01.2018
График за сряда
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      24 с-в : Зала             25 с-в : Зала             26 с-в : Зала             27 с-в : Зала       
      28 с-в : Зала             29 с-в : Зала             30 с-в : Зала             31 с-в : Зала       
      32 с-в : Зала             33 с-в : Зала             34 с-в : Зала             35 с-в : Зала       
      36 с-в : Зала             37 с-в : Зала             38 с-в : Зала             39 с-в : Зала       
      40 с-в : Зала             41 с-в : Зала             42 с-в : Зала             43 с-в : Зала       
      44 с-в : Зала             45 с-в : Зала             46 с-в : Зала             47 с-в : Зала       
      48 с-в : Зала             49 с-в : Зала             50 с-в : Зала             51 с-в : Зала       
      52 с-в : Зала             53 с-в : Зала             54 с-в : Зала             55 с-в : Зала       
      56 с-в : Зала             57 с-в : Зала             58 с-в : Зала             59 с-в : Зала       
      60 с-в : Зала             61 с-в : Зала             62 с-в : Зала             63 с-в : Зала       
      64 с-в : Зала             65 с-в : Зала             66 с-в : Зала             67 с-в : Зала       
      68 с-в : Зала             69 с-в : Зала             70 с-в : Зала             71 с-в : Зала       
      72 с-в : Зала             73 с-в : Зала             74 с-в : Зала             75 с-в : Зала       
      76 с-в : Зала 22            77 с-в : Зала             78 с-в : Зала             79 с-в : Зала       
      80 с-в : Зала             81 с-в : Зала             82 с-в : Зала             83 с-в : Зала       
      84 с-в : Зала             85 с-в : Зала             86 с-в : Зала             87 с-в : Зала       
      88 с-в : Зала             89 с-в : Зала             90 с-в : Зала             91 с-в : Зала 17      
      92 с-в : Зала 26            113 с-в : Зала             117 с-в : Зала             118 с-в : Зала       
      119 с-в : Зала             120 с-в : Зала             123 с-в : Зала             124 с-в : Зала       
      125 с-в : Зала             126 с-в : Зала             127 с-в : Зала             128 с-в : Зала       
      138 с-в : Зала             139 с-в : Зала             140 с-в : Зала             141 с-в : Зала       
      142 с-в : Зала             143 с-в : Зала             144 с-в : Зала             145 с-в : Зала       
      148 с-в : Зала             149 с-в : Зала 21            150 с-в : Зала             151 с-в : Зала       
      153 с-в : Зала             154 с-в : Зала             155 с-в : Зала             156 с-в : Зала       
      157 с-в : Зала             158 с-в : Зала             159 с-в : Зала             160 с-в : Зала       
      161 с-в : Зала             162 с-в : Зала       


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Посещения:
website counter

Обновено на 17.01.2018 г.