Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                           Заседателни дни по състави
Понеделник
20.11.2017
     Вторник
21.11.2017
     Сряда
22.11.2017
     Четвъртък
23.11.2017
     Петък
24.11.2017
График за четвъртък
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      24 с-в : Зала 2            25 с-в : Зала 3            26 с-в : Зала             27 с-в : Зала       
      28 с-в : Зала             29 с-в : Зала             30 с-в : Зала             31 с-в : Зала       
      32 с-в : Зала             33 с-в : Зала 4            34 с-в : Зала 5            35 с-в : Зала       
      36 с-в : Зала             37 с-в : Зала             38 с-в : Зала             39 с-в : Зала       
      40 с-в : Зала             41 с-в : Зала             42 с-в : Зала             43 с-в : Зала 9      
      44 с-в : Зала             45 с-в : Зала 8            46 с-в : Зала             47 с-в : Зала       
      48 с-в : Зала             49 с-в : Зала             50 с-в : Зала             51 с-в : Зала       
      52 с-в : Зала             53 с-в : Зала             54 с-в : Зала             55 с-в : Зала 15      
      56 с-в : Зала             57 с-в : Зала             58 с-в : Зала 32            59 с-в : Зала       
      60 с-в : Зала             61 с-в : Зала             62 с-в : Зала 16            63 с-в : Зала       
      64 с-в : Зала             65 с-в : Зала             66 с-в : Зала             67 с-в : Зала       
      68 с-в : Зала             69 с-в : Зала 19            70 с-в : Зала 21            71 с-в : Зала       
      72 с-в : Зала             73 с-в : Зала             74 с-в : Зала             75 с-в : Зала 21      
      76 с-в : Зала 22            77 с-в : Зала             78 с-в : Зала 25            79 с-в : Зала 23      
      80 с-в : Зала             81 с-в : Зала             82 с-в : Зала             83 с-в : Зала       
      84 с-в : Зала 13            85 с-в : Зала             86 с-в : Зала             87 с-в : Зала       
      88 с-в : Зала             89 с-в : Зала             90 с-в : Зала             91 с-в : Зала       
      92 с-в : Зала             113 с-в : Зала             117 с-в : Зала 35            118 с-в : Зала       
      119 с-в : Зала             120 с-в : Зала             123 с-в : Зала             124 с-в : Зала 34      
      125 с-в : Зала 28            126 с-в : Зала             127 с-в : Зала             128 с-в : Зала       
      138 с-в : Зала 12            139 с-в : Зала             140 с-в : Зала             141 с-в : Зала       
      142 с-в : Зала 14            143 с-в : Зала 10            144 с-в : Зала             145 с-в : Зала 26      
      148 с-в : Зала             149 с-в : Зала             150 с-в : Зала             151 с-в : Зала       
      153 с-в : Зала             154 с-в : Зала             155 с-в : Зала 3            156 с-в : Зала       
      157 с-в : Зала             158 с-в : Зала             159 с-в : Зала             160 с-в : Зала 31      
      161 с-в : Зала             162 с-в : Зала       


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Посещения:
website counter

Обновено на 23.11.2017 г.