Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Телефонен указател - Наказателно отделение
Съдебен състав Телефон
1 състав 02/ 8955 367
2 състав 02/ 8955 471
3 състав 02/ 8955 375
4 състав 02/ 8955 366
5 състав 02/ 8955 471
6 състав 02/ 8955 343
7 състав 02/ 8955 343
8 състав 02/ 8955 372
9 състав 02/ 8955 372
10 състав 02/ 8955 319
11 състав 02/ 8955 366
12 състав 02/ 8955 319
13 състав 02/ 8955 469
14 състав 02/ 8955 340
15 състав 02/ 8955 340
16 състав 02/ 8955 340
17 състав 02/ 8955 340
18 състав 02/ 8955 471
19 състав 02/ 8955 471
20 състав 02/ 8955 469
21 състав 02/ 8955 343
22 състав 02/ 8955 293
23 състав 02/ 8955 293
93 състав 02/ 8955 334
94 състав 02/ 8955 334
95 състав 02/ 8955 312
96 състав 02/ 8955 342
97 състав 02/ 8955 318
98 състав 02/ 8955 318
99 състав 02/ 8955 318
100 състав 02/ 8955 319
101 състав 02/ 8955 367
102 състав 02/ 8955 366
103 състав 02/ 8955 375
104 състав 02/ 8955 366
105 състав 02/ 8955 342
106 състав 02/ 8955 318
107 състав 02/ 8955 343
108 състав 02/ 8955 372
109 състав 02/ 8955 372
110 състав 02/ 8955 367
111 състав 02/ 8955 384
112 състав 02/ 8955 384
114 състав 02/ 8955 367
115 състав 02/ 8955 342
116 състав 02/ 8955 319
121 състав 02/ 8955 216
122 състав 02/ 8955 216
129 състав 02/ 8955 349 
130 състав 02/ 8955 312
131 състав 02/ 8955 349 
132 състав 02/ 8955 349
133 състав 02/ 8955 349
134 състав 02/ 8955 471
135 състав 02/ 8955 471
136 състав 02/ 8955 355
137 състав 02/ 8955 355
152 състав 02/ 8955 342
 

Обновено на 04.04.2017 г. в 10:15 ч.