Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Телефонен указател - Граждански отделения
Съдебен състав Телефон
Завеждащ I ГО 02/ 8955 101
Завеждащ II ГО 02/ 8955 102
Завеждащ III ГО 02/ 8955 103
Обезпечения 02/ 8955 697;
02/ 8955 698
24 състав 02/ 8955 124
25 състав 02/ 8955 125
26 състав 02/ 8955 126
27 състав 02/ 8955 127
28 състав  02/ 8955 128 
29 състав 02/ 8955 129
30 състав 02/ 8955 130
31 състав 02/ 8955 131
32 състав 02/ 8955 132
33 състав 02/ 8955 133
34 състав  02/ 8955 134
35 състав 02/ 8955 135
36 състав 02/ 8955 136
37 състав 02/ 8955 137
38 състав 02/ 8955 138
39 състав  02/ 8955 139 
40 състав 02/ 8955 140
41 състав 02/ 8955 141
42 състав 02/ 8955 142
43 състав 02/ 8955 143
44 състав 02/ 8955 144
45 състав 02/ 8955 145
46 състав 02/ 8955 146
47 състав 02/ 8955 147
48 състав 02/ 8955 148
49 състав 02/ 8955 149
50 състав 02/ 8955 150
51 състав 02/ 8955 151
52 състав 02/ 8955 152
53 състав 02/ 8955 153
54 състав 02/ 8955 154
55 състав 02/ 8955 155
56 състав 02/ 8955 156
57 състав 02/ 8955 157
58 състав 02/ 8955 158
59 състав 02/ 8955 159
60 състав 02/ 8955 160
61 състав 02/ 8955 161
62 състав 02/ 8955 162
63 състав 02/ 8955 163
64 състав 02/ 8955 164
65 състав 02/ 8955 165
66 състав 02/ 8955 166
67 състав 02/ 8955 167
68 състав 02/ 8955 168
69 състав 02/ 8955 169
70 състав 02/ 8955 170
71 състав 02/ 8955 171
72 състав 02/ 8955 172
73 състав 02/ 8955 173
74 състав 02/ 8955 174
75 състав 02/ 8955 175
76 състав 02/ 8955 176
77 състав 02/ 8955 177
78 състав 02/ 8955 178
79 състав 02/ 8955 179
80 състав 02/ 8955 180
81 състав 02/ 8955 181
82 състав 02/ 8955 182
83 състав 02/ 8955 183
84 състав 02/ 8955 184
85 състав 02/ 8955 185
86 състав 02/ 8955 186
87 състав 02/ 8955 187
88 състав 02/ 8955 188
89 състав 02/ 8955 189
90  състав 02/ 8955 190
91 състав 02/ 8955 191
92 състав 02/ 8955 192
113 състав 02/ 8955 113
117 състав 02/ 8955 117
118 състав 02/ 8955 118
119 състав 02/ 8955 119
120 състав 02/ 8955 120
123 състав 02/ 8955 123
124 състав 02/ 8955 104
125 състав 02/ 8955 105
126 състав 02/ 8955 106
127 състав 02/ 8955 107
128 състав 02/ 8955 108
138 състав 02/ 8955 198
139 състав 02/ 8955 109
140 състав 02/ 8955 194
141 състав 02/ 8955 195
142 състав 02/ 8955 196
143 състав 02/ 8955 197
144 състав 02/ 8955 110
145 състав 02/ 8955 111
148 състав 02/ 8955 112
149 състав 02/ 8955 193
150 състав 02/ 8955 114
151 състав 02/ 8955 115
153 състав 02/ 8955 116
154 състав 02/ 8955 121
155 състав 02/ 8955 122
156 състав 02/ 8955 710
157 състав 02/ 8955 711
158 състав 02/ 8955 712
159 състав 02/ 8955 115
160 състав 02/ 8955 122
161 състав 02/ 8955 715
162 състав 02/ 8955 121
 

Обновено на 18.09.2017 г. в 16:11 ч.