Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
За Контакт
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Събития, Мероприятия, Конкурси на ЦСМ
Събития, Мероприятия, Конкурси на ЦСМ

На 12.12.1МЕДИАЦИЯТА СТЪПИ И В ПЕРНИК

 
Център за спогодби и медиация (ЦСМ) бе открит официално на 6-ти ноември 2018 година в град Перник. Центърът ще обслужва страните, желаещи да ползват възможността за медиация по всички висящи дела пред Районен съд Перник и Окръжен съд Перник. 
Този Център е уникален за момента, защото това е първия съдебен център по медиация, който е създаден само благодарение на усилията на доброволци. Той транспонира изцяло модела на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, създаден преди 8 г. по проект на СРС и Професионална асоциация на медиаторите в България. Новият център заимства опита и добрите практики на ЦСМ – София, като работата по създаването му продължила близо година, ще прерасте в продължаващо предаване на ноу-хау и експертиза между двата центъра.
ЦСМ при СРС и СГС функционира устойчиво и е референт за успеха на медиацията по различни видове спорове у нас. Всяка година се увеличава броят на медиациите и благодарение на съвместните усилия на съдиите и медиаторите доброволци от София и Перник, това вече ще бъде възможно и в града на Кракра. Дейността на доброволците от ЦСМ - София от години надхвърля рамката на провеждане на препратените към тях случаи, като подкрепя цялостното налагане на концепцията за съдебна медиация в България, и усилията за налагането й като алтернатива на съдебния процес, в т.ч. като подпомага текущото проучване на държавните институции за възможно въвеждане на задължителна медиация по семейни дела. 

----------------------------------------------------------------------
7 г. в СРС се състоя среща със съдия Мария Чарго, която изнесе лекция на тема “Съдебната ми. Съ
На 12.12.17 г. в СРС се състоя среща със съдия Мария Чарго, която изнесе лекция на тема “Съдебната медиация в Испания”. На срещата присъстваха съдии, медиатори и адвокати. Съдия Луз запозна присъстващите със законовите рамки на медиацията в Испания, географските области на прилагането й, методите на препращане към медиация от съдии, организацията на центровете за медиация.Представената информация предизвика силен интерес и поставените въпроси се разгледаха детайлно в последвалата дискусия.дия Луз запозна присъстващите със законовите рамки на медиацията в Испания, географските области на прилагането й, 

Програма Спогодби набира професионални медиатори доброволци
-------------------------------------------------------------------
Центърът за спогодби и медиация (ЦСМ) към Софийски районен съд (СРС) и Софийски градски съд (СГС),  за пореден път организира ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА, които ще се проведат от 14 до 17 ноември 2017 год. По време на ДНИТЕ ще бъде представен проекта е-MEDIATION, насочен към насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на  международни търговски спорове; ще бъдат проведени информационно-обучителни срещи на медиатори и съдии с ученици и студенти и обучение на съдии за препращане към медиация. По време на обученията ще бъдат направени симулации на процедура по медиация и на съдебно препращане. Дежурни медиатори ще дават информация за дейността на ЦСМ и ще бъдат на разположение в съдебни зали за провеждане на медиации.

За пръв път през тази година ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА се провеждат в национален мащаб. Инициативата на ЦСМ беше подкрепена от Центъра за медиация към Съдебен район на Окръжен съд Варна, Центъра за медиация  и спогодби към Окръжен съд Бургас и Районен съд Бургас, Окръжен съд Шумен, Районен съд Балчик, Районен съд Благоевград, които в рамките на ДНИТЕ ще организират прояви за популяризиране на медиацията. На 17.11.2017 г. ще бъде проведена специална среща на представители на ЦСМ с председателите и съдиите от Окръжен съд Перник и Районен съд Перник за създаване на Център за медиация в града. Съдии от Перник, Пловдив и Шумен са поканени за участие в обучението по препращане. 


---------------------------------------------------------------------

Центърът за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд (ЦСМ),  с подкрепата на Висшия съдебен съвет ( ВСС), организира Национална конференция „МЕДИАЦИЯТА В ПОДКРЕПА НА СЪДА, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО“. Тя ще се проведе  на 27.09.2017 г. в Конферентната зала на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ 2 от 13.00 до 17.30 часа. На Конференцията ще се представи опита на няколко Центъра за медиация към най-големите съдилища в България, затрудненията и предизвикателствата в дейността им. Ще се чуе мнението на ръководителите на компетентните български институции и организации, за да се набележат конкретни мерки за справяне с тези трудности и предизвикателства. Специални гости-панелисти на Конференцията са  Виктор Шахтер,  Дженифър Бранд и професор Дейвид Вайс, адвокати и медиатори от САЩ, с богат международен опит, които на 26 и 27 септември ще проведат и обучения на съдии, медиатори и съдебни координатори

В Конференцията ще вземат участие председатели на Парламентарни комисии, представители на Министерство на правосъдието, членове на ВСС, председателите на СРС, ОС Варна, ОС Бургас и зам.председателя на АпС Пловдив, председателите на Висшия адвокатски съвет и на Софийската адвокатска колегия, Омбудмана на Рупублика България, председателя на Държавната агенция за закрила на детето, представители на още 11 съдилища в страната, съдии и медиатори.

-------------------------------------------------------------------
Стана ежегодна традиция, Центъра по спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд да организира Седмица на медиацията. Тази година тя ще се проведе в периода от 09 до 13 ноември. Обичайните дейности, които ЦСМ организира през тази седмица може да откриете в прикрепената програма: 
Седмица на медиацията 2015 - Програма

-------------------------------------------------------------------

Имамe удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Национален семинар на тема: „Медиация по интелектуална собственост“, организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС),  Института по интелектуална собственост и лидерство (ИИСЛ) на УНСС и Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Семинарът ще се проведе на 08 май 2014 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС. Местата са ограничени и регистрацията се извършва по реда на постъпване на регистрационните форми.

Допълнителна информация може да получите тук или на тел. 02 81 95 603, г-жа Антоанета Гьорева, главен експерт, ИИСЛ.

 -------------------------------------------------------------------

За да популяризира медиацията и да покаже нейната ефективност, като помогне на страни по дела да разрешат спора си, миналата година Центърът за спогодби и медиация към СРС и СГС проведе „Ден на медиацията”. В него се осъществиха пет медиации, като по три тях бяха постигнати спогодби. В продължение на тези усилия Центърът планира да организира „Седмица на медиацията” за дните 23, 24 и 25 септември 2013г. Това, което страните могат да очакват да получат в дните от „Седмицата на медиацията” е:

1. провеждане на медиация в самия ден на съдебното Ви заседание;
 
2. ако се окаже, че в деня на провеждане на заседанието, няма достатъчно свободни помещения за провеждане на медиации, насрочване на медиация за удобен ден и час на двете страни преди датата на следващото им съдебно заседание.
 
--------------------------------------------------------------------
 
 
Други мероприятия и събития:

 ► Седмици на медиацията в СРС и СГС 2013 г.  - тук

 ► Покана обучителни организации  - тук

 ► Партньорство по проект Judicial Intercultural Communication In Family Mediation.  - тук

 ► Споразумение за сътрудничество-меморандум  - тук


Обновено на 04.12.2018 г. в 12:33 ч.