Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Съдии, участващи в програмата
Програмата за 2016 - 2017 г.


Първо гражданско отделение:  
1.  Албена Ботева 25 състав
2.  Борис Динев 28 състав
3.  Валентин Борисов 33 състав
4.  Васил Петров 31 състав
5.  Венета Георгиева 120 състав
6.  Елена Шипковенска 43 състав
7.  Моника Добринова 51 състав
8.  Павлета Добрева 45 състав
     
Второ гражданско отделение:  
1.  Гергана Коюмджиева 53 състав
2.  Десислава Джарова 58 състав
3.  Емилян Лаков 73 състав
     
Трето гражданско отделение:  
1.  Ваня Иванова - Згурова 145 състав
2.  Калника Пандохова 155 състав
3.  Лилия Терзиева 144 състав
4.  Мая Михайлова 113 състав
5.  Николай Чакъров 153 състав
6.  Пенка Велинова 143 състав
7.  Райна Стефанова 82 състав
8.  Силвия Кирова 142 състав
9.  Стою Згуров 90 състав
10.  Таня Кандилова 80 състав
11.  Темислав Димитров 140 състав
12.  Цветанка Бенина 88 състав
     
Наказателно отделение:  
1.  Албена Момчилова 105 състав
2.  Ваня Горанова 22 състав
3.  Елеонора Христова 12 състав
4.  Марина Манолова 130 състав
5.  Николай Василев 102 състав
6.  Радослава Kачерилска 17 състав
     
Софийски градски съд:  
1.  Емил Дечев 16 състав
2.  Калина Анастасова І-4 състав
3.  Евгени Георгиев I-2 състав
4.  Светослав Василев I-9 състав

Обновено на 30.11.2016 г. в 11:38 ч.