Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Съдии, участващи в програмата
Програмата за 2017 - 2018 г.


Първо гражданско отделение:  
1.  Борис Динев 28 състав
2.  Васил Петров 31 състав
3.  Валентин Борисов 33 състав
4.  Яна Николова 36 състав
5.  Елена Шипковенска 43 състав
6.  Полина Хаджимаринска 44 състав
7.  Георги Чехларов 48 състав
8.  Деница Цветкова 49 състав
9.  Моника Добринова 51 състав
10.  Стою Згуров 90 състав
11.  Темислав Димитров 140 състав
12.  Методи Шушков 161 състав
13.  Василена Дранчовска 162 състав
14.  Станислав Седефчев 165 състав
     
Второ гражданско отделение:  
1.  Николай Николов 52 състав
2.  Константин Кунчев 53 състав
3.  Десислава Джарова 58 състав
4.  Мария Долапчиева 66 състав
5.  Емилян Лаков 73 състав
6.  Цветомир Минчев 79 състав
     
Трето гражданско отделение:  
1.  Таня Кандилова 80 състав
2.  Снежана Чалъкова 83 състав
3.  Цветелина Костова 87 състав
4.  Цветанка Бенина 88 състав
5.  Николай Маджаров 117 състав
6.  Силвия Кирова 142 състав
7.  Пенка Велинова 143 състав
8.  Ваня Иванова - Згурова 145 състав
9.  Елена Динева 149 състав
10.  Николай Чакъров 153 състав
     
     
Наказателно отделение:  
1.  Елеонора Христова 12 състав
2.  Радослава Качерилска 17 състав
3.  Стоян Мадин 21 състав
4.  Ваня Горанова 22 състав
5.  Илиана Рашкова 97 състав
6.  Николай Василев 102 състав
7.  Албена Момчилова 105 състав
8.  Лора Митанкина 107 състав
9.  Мария Дончева 110 състав
10.  Димитър Куртев 122 състав
11.  Марина Манолова 130 състав
12.  Веселина Няголова 131 състав
13.  Цветелина Михайлова 133 състав
14.  Танка Цонева 135 състав
     
Софийски градски съд:  
1.  Албена Ботева  
2.  Атанас Маджев  
3.  Валерия Братоева  
4.  Владимир Вълков  
5.  Евгени Георгиев  
6.  Емил Делчев  
7.  Десислава Зисова  
8.  Мирослава Тодорова  
9.  Росен Димитров  
10.  Таня Орешарова  

Обновено на 19.02.2018 г. в 13:20 ч.