Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Регистър на медиаторите към ЦСМ

Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Програма Спогодби набира професионални медиатори доброволци и стажанти към ЦСМ

Медиатори в програма Спогодби на Софийски районен и Софийски градски съд през текущатата година са:

 

Председател:
Надя Банчева

Зам. председатели:
     Валерия Харитонова
     Десислава Каменова
     Карло Луканов
     Лилия Симеонова
     Цветелина Фердинандова

Съдебен координатор:
     Мариана Николова

Медиатори:

 1. Адриана Страхилова
 2. Албена Пенова
 3. Александра Лисийска
 4. Албена Добрева-Дашева
 5. Ана  Иван Вилфан
 6. Анета Енчева
 7. Ася Йорданова
 8. Богдана Ваташка
 9. Борислав Георгиев
 10. Борислава Борисова Кирова-Илиева
 11. Боянка Корнажева
 12. Веселин Илков
 13. Вера Пъдарева-Янева
 14. Вера Симеонова
 15. Владя Борисова
 16. Габриела Димитрова
 17. Георги Бакалов
 18. Гергана Декова
 19. Даниела Стойчева
 20. Десислава Исаева
 21. Десислава  Монева Петкова-Пенева
 22. Десислава Николова
 23. Десислава Стоянова
 24. Диана Дукова
 25. Диана Милова
 26. Диляна Божанова
 27. Дима Александрова
 28. Димитринка Петрунова
 29. Динела Велкова
 30. Ева Грекова
 31. Евгения Василева
 32. Евгения Димова
 33. Евгения Нанчева
 34. Евгения Пешова
 35. Елена Евтимова
 36. Елена Танева-Николова
 37. Елена Яньова
 38. Елиза Николова
 39. Емил Ботов
 40. Ивайло Данов
 41. Илиана Сивова
 42. Ирен Бекриева
 43. Искра Стоянова
 44. Красимир Ташев
 45. Красимир Янев
 46. Лилия Борисова
 47. Лидия Манова-Стефанова
 48. Лъчезар Насвади
 49. Любка Василева-Карапанова
 50. Людмила Вълчева
 51. Мариана Дублева
 52. Мария Георгиева
 53. Милена Балевска
 54. Милена Савова
 55. Миряна Калчева
 56. Наталия Никова
 57. Наталиян Вълчовски
 58. Николина Петкова
 59. Нина Курдоманова
 60. Петранка Николова
 61. Петя Неделева
 62. Ралица Митева
 63. Рената Вълкова
 64. Рени Радева
 65. Рубина Минкова
 66. Румен Николов
 67. Светослав Стефанов
 68. Свилена Димитрова
 69. Силвия Кирякова
 70. Симона Такова
 71. Снежина Джакерска
 72. София Андреева
 73. Станимира Стойчева
 74. Таня Павлова
 75. Теменужка Чилингирова
 76. Теодора Костова
 77. Христина Монева
 78. Цвета Иржи Кантарова
 79. Цвета Таманова
 80. Цветан Манчев
 81. Цветанка Дишлийска
 82. Цветелина Пенчева
 83. Цветелина Петрова

Обновено на 29.11.2019 г. в 09:25 ч.