Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Служба "Архив"

В Служба "Архив" се съхраняват:

  • Граждански дела с архивни номера от 2006 г. до 2016 г.;
  • Входящи регистри от 2005 г. до 2012 г.;
  • Описи от 2005 г. до 2011 г.;
  • Азбучници от 2005 г. до 2009 г.
  • Наказателни дела с архивни номера от 2006 г. до 2016 г.;
  • Описи от 2004 г. до 2008 г.
  • Документи и дела от 1935 г. до 2003 г., съгласно изискванията на Държавния архив
  • Делата на Трето гражданско отделение на СРС от 1990 г. до 2003 г.,
  • Нотариални актове на І-ви и ІV-ти нотариус от 1949 г. до 1989 г., 
  • Изпълнителни дела от 1997 г. до 2003 г. и откази от наследство от 1949 г. до 2009 г.

Обновено на 16.01.2016 г. в 18:16 ч.