Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Как да получите ксерокопие на документи по изпълнително дело?

Можете да се обърнете към Съдебноизпълнителната служба за ксерокопие от цялото или част от изпълнителното дело, по което сте страна или неин надлежно упълномощен представител.

Какво е необходимо, за да получите ксерокопие?

1. Молба - свободен текст (виж образеца на таблото в „Регистратура” или изтегли  от тук)

В молбата посочете дали желаете ксерокопие от цялото или само на част от делото. Във втория случай, моля, отбележете кои страници по делото желаете, след справка в „Деловодство”.

2. Вносна бележка за платена такса (таксата можете да внесете на място в банковия офис на ет. 1 или във всеки друг банков клон по сметка на Държавноизпълнителната служба).

 

Заплаща се 10 лева за цялото дело; или по 0,10 лв. за всяка страница, а когато ксерокопието се състои от повече от 50 страници – за всяка следваща 0,07лв.

Молбата се подава на „Регистратура”.

Ксерокопие се подготвя и Ви се предоставя в рамките на същия работен ден, като се получава от съответното „Деловодство”.


 


Обновено на 03.01.2011 г. в 15:23 ч.