Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Държавни съдебни изпълнители - Контакти

Държавните съдебни изпълнители се намират на:
бул. „Цар Борис III” № 54

Телефонна централа: 02 895 5760

 

Ръководител на службата: ДСИ  ЛОЗЕТИНА ЯНКОВА
 

/Приемен ден за гражданивторник от 15:00ч. - 17:00 ч., със записване при секретаря на службата/

 

Секретар: завеждащ служба Златка Йотова

ет.5, стая: 535, тел: 02 895 5760

Регистратура ДСИ - ет.3, стая 384, тел: 02 895 5788

Записвания на стажанти: ет.3, стая 384


Регистратура ЧСИ - ет. 3, ст. 384, тел.: 02 895 5654

 

Деловодства
/бул. Цар Борис III, №54, ет. 3, ст. 384/

 

Работно време на деловодствата: 9:00 – 17:00 ч. без почивка

Телефонен указател:

Обслужва дела на съдебни изпълнители Телефон
с участъци: 5 и 6 02 895 5768
с участъци: 7 и 29 02 895 5771
с участък: 24 и 25 02 895 5781
с участъци: 9 и 12 02 895 5772
с участъци: 13 и 19 02 895 5795
с участъци: 18 и 20 02 895 5793
с участъци: 15 и 22 02 895 5786
с участъци: 16 и 17 02 895 5791
с участък: 21 02 895 5796
с участъци: 23 и 27 02 895 5785
с участъци: 10 и 28 02 895 5751
 

 

 


Обновено на 03.02.2020 г. в 10:30 ч.