Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Държавни съдебни изпълнители - Контакти

Държавните съдебни изпълнители се намират на:
бул. „Цар Борис III” № 54

Телефонна централа: 02 895 5600

 

Ръководител на службата: ДСИ  МАРИЯ КОЛЕВА

ет.5, стая 536, тел.: 02 895 5744

/Приемен ден за гражданивторник от 9:00 - 10:30 ч. и 15:30 - 17:00 ч./

 

Секретар: завеждащ служба Златка Йотова

ет.5, стая: 535, тел: 02 895 5760

Регистратура ДСИ - ет.3, стая 384, тел: 02 895 5788

Записвания на стажанти: ет.3, стая 384


Регистратура ЧСИ - ет. 3, ст. 384, тел.: 02 895 5654

 

Деловодства
/бул. Цар Борис III, №54, ет. 3, ст. 384/

 

Работно време на деловодствата: 9:00 – 17:00 ч. без почивка

Телефонен указател:

Обслужва дела на съдебни изпълнители Телефон
с участъци: 5 и 6 02 895 5768
с участъци: 7 и 29 02 895 5771
с участък: 24 и 25 02 895 5758
с участъци: 9 и 12 02 895 5772
с участъци: 13 и 19 02 895 5795
с участъци: 14 и 20 02 895 5793
с участъци: 15 и 18 02 895 5796
с участъци: 16 и 17 02 895 5791
с участъци: 21 и 22 02 895 5786
с участъци: 23 и 27 02 895 5785
с участъци: 10 и 28 02 895 5751
 

 

 


Обновено на 20.03.2018 г. в 10:36 ч.