Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Държавни съдебни изпълнители - Контакти

Държавните съдебни изпълнители се намират на:
бул. „Цар Борис III” № 54

Телефонна централа: 02 8955 600

 

Ръководител на службата: ДСИ  МАРИЯ КОЛЕВА

ет.5, стая 536, тел.: 02 8955 744

/Приемен ден за гражданивторник от 9:00 - 10:30 ч. и 15:30 - 17:00 ч./

 

Секретар: завеждащ служба Златка Йотова

ет.5, стая: 535, тел: 02 8955 760

Регистратура ДСИ - ет.1, стая 103, тел: 02 8955 788

Записвания на стажанти: ет.1, стая 103


Регистратура ЧСИ - ет. 1, ст. 103, тел.: 02 8955 654

 

Деловодства
/бул. Цар Борис III, №54, ет. 3, ст. 384/

 

Работно време на деловодствата: 9:00 – 17:00 ч. без почивка

Телефонен указател:

Деловодство Обслужва дела на съдебни изпълнители Телефон
Първо отделение с участъци: 5 и 6 02 8955 768
Първо отделение с участъци: 10 02 8955 758
Второ отделение с участъци: 7 и 29 02 8955 774
Второ отделение с участък: 8 и 24 02 8955 772
Второ отделение с участъци: 9 и 12 02 8955 772
Трето отделение с участъци: 13 и 19 02 8955 795
Трето отделение с участъци: 14 и 20 02 8955 793
Трето отделение с участъци: 15 и 18 02 8955 796
Трето отделение с участъци: 16 и 17 02 8955 791
Четвърто отделение с участъци: 21 и 22 02 8955 786
Четвърто отделение с участъци: 23 и 27 02 8955 785
Четвърто отделение с участъци: 25 и 28 02 8955 751
 

 

 


Обновено на 22.02.2017 г. в 14:44 ч.