Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Как се извършва приемане или отказ от наследство

Изричното приемане или отказ от наследството на Вашия наследодател може да заявите пред Райония съд, в района на който е открито наследството. Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице и ако това е гр.София, компетентният съд е Софийски районен съд.

Какво Ви е необходимо?

  • Да подадете писмено заявление до съда.

За Ваше улеснение, образец от завелението можете да изтеглите от тук:

- Заявление за приемане на наследство;

- Заявление за отказ от наследство;
 

  • Да бъде извършена нотариална заверка на подписа на заявлението от нотариус;
  • Към заявлението да приложите следните документи:
    • Препис-извлечение от акт за смърт;
    • Удостоверение за наследници;
    • Вносна бележка за платена държавна такса.

Таксата е в размер на 25 лева (20 лв. за вписването на декларацията и 5 лв. за издаване на удостоверение) и се заплаща по сметката на Софийски районен съд за държавни такси.

Молбата се подава на „Регистратура”. При завеждането на заявлението ще получите входящ номер, също така служителят ще го постави на Вашия екземляр.

Какво следва?

Приемането / Отказът от наследство се вписва в особена книга на съда, след като се разгледа от съдия. Това става в рамките на същия работен ден.

Къде ще получите готовото удостоверение?

Готовите удостоверения се получават в „Деловодство”  – при деловодителя, обслужващ съответния съдебен състав.

 

 

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет.

 


Обновено на 06.11.2019 г. в 13:32 ч.