Валерия Харитонова

Име: ВАЛЕРИЯ ХАРИТОНОВА
ЕРМ № 20120424002
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
практика в областта на: вещното право, облигационно право, арбитраж, търговско право, несъстоятелност, обществени поръчки, административно право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:
търговска

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
търговска

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА