Владя Борисова

Име: ВЛАДЯ БОРИСОВА
ЕРМ № 20120425002
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
опит в областта на интелектуалната собственост
Професионален опит:
преподавател и координатор на проекти към катедра „Интелектуална собственост“
Допълнителна квалификация:
- доц. д-р по икономика, специалност „Интелектуална собственост“;
- висше икономическо – магистър, специалност „Икономика и управление на търговията“

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
търговска, семейна

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА