Цвета Таманова

Име: ЦВЕТА ТАМАНОВА
ЕРМ № 20151118008
Образование:
висше – магистър, специалност: „Клинична психология“
Квалификация:
опит с индивидуални и семейни психологични консултации, работа с деца и човешки ресурси
Професионален опит:
психолог
Допълнителна квалификация:
висше – магистър, специалност „Педагогика“;

Чужди езици:
английски, руски
Медиация - области:
семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА