Таня Павлова

Име: ТАНЯ ПАВЛОВА
ЕРМ № 20181123005
Образование:
висше - магистър, специалност „Право“
Квалификация:
юрист
Професионален опит:
- 2000 г. -2002 г. – юрисконсулт в отдел „Правен“ на Софийски университет „Св.Климент Охридски“;
- 2002 г. -до настоящия момент – Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ на Софийски университет „ Св.Климент Охридски“;

Допълнителна квалификация:
медиатор

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
търговска, потребителска, семейна

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА