Теменужка Чилингирова

Име: ТЕМЕНУЖКА ЧИЛИНГИРОВА
ЕРМ № 20170801001
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- юрисконсулт в „Националната агенция по приходи”;
- главен юрисконсулт в холдингова компания в областта на транспортните услуги, производство и строителство;
- главен експерт в „Комисията по финансов надзор” в областта на капиталовия пазар, застрахователен пазар и осигурителен пазар;
- адвокат в областта на гражданското право и процес - семейното, търговското, облигационно и вещно право, застрахователно и изпълнително производство
Професионален опит:
над 17 години юридически стаж
Допълнителна квалификация:
- правоспособност на помощник-частен съдебен изпълнител;
- специализация по семейна, търговска и потребителска медиация

Чужди езици:
руски, английски
Медиация - области:
граждански, семейни, трудови, търговски, застрахователни, пенсионни–осигурителни, публично-частни и други спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА