Свилена Димитрова

Име: СВИЛЕНА ДИМИТРОВА
ЕРМ № 20061121003
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- корпоративното, дружествено и търговско право и преговори;
- авторско право и право на интелектуалната собственост;
- събиране на вземания;
- практика по Закона за обществените поръчки;
- трудово право и режими на пребиваване и работа в България;
- правни анализи и процесуално представителство
Професионален опит:
- адвокат;
- председател на ЦСМ при СРС и СГС в периода 2018-2019 г.
Допълнителна квалификация:
- търговска медиация;
- обучител по медиация

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
търговска и семейна

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА