Станимира Стойчева

Име: СТАНИМИРА СТОЙЧЕВА
ЕРМ № 20161014003
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
опит в областта на търговското, облигационното, вещното и трудовото право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:

Чужди езици:
френски, руски
Медиация - области:
обща и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА