Симона Такова

Име: СИМОНА ТАКОВА
ЕРМ № 20060301013
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
гражданското право и индустриална собственост
Професионален опит:
- адвокат
- председател на ЦСМ при СРС и СГС в периода 2016-2018 г.
Допълнителна квалификация:
- специализация: „Международни отношения и дипломация“;
- представител по индустриална собственост и европейски патентен представител;
- обучител по медиация

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
търговска;
интелектуална собственост

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА