Светослав Стефанов

Име: СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ
ЕРМ № 20131205003
Образование:
- висше – магистър, специалност „PR и реклама“
- висше – бакалавър, специалност „Финанси“
Квалификация:
мениджмънт и финансов контрол
Професионален опит:
финансов контрол (одит) в български и международни компании
Допълнителна квалификация:
зам. председател на ЦСМ при СРС и СГС(до март 2018г.)

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА