София Андреева

Име: СОФИЯ АНДРЕЕВА
ЕРМ № 20150814004
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
юрист
Професионален опит:
- старши юрисконсулт в "Сиела Норма" АД;
- законодателен сътрудник към Народно събрание на Република България

Допълнителна квалификация:
търговска медиация

Чужди езици:
английски, руски и немски
Медиация - области:
търговски, семейни

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА