Рени Радева

Име: РЕНИ РАДЕВА
ЕРМ № 20120425006
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
опит в областта на семейното, търговското и гражданското право
Професионален опит:
адвокат
Допълнителна квалификация:


Чужди езици:
испански, английски, руски
Медиация - области:
семейна и търговска медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА