Ралица Митева

Име: РАЛИЦА МИТЕВА
ЕРМ № 20170807005
Образование:
бакалавър специалност "Икономика на туризма"

Квалификация:
в момента се обучава по магистърска програма – специалност „Психология в сигурността и отбраната“
Професионален опит:
Човешки ресурси (HR)
Допълнителна квалификация:
програма за фасилитатори/водещи на възстановителни практики

Чужди езици:
френски
Медиация - области:
семейна, търговска

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА