Рубина Минкова

Име: РУБИНА МИНКОВА
ЕРМ № 20090415004
Образование:
висше – магистър, специалност „Журналистика“
Квалификация:
опит в журналистиката и в неправителствения сектор по дейности, свързани със защита на гражданските права, реформа в съдебната система, тристранно сътрудничество, извънсъдебно решаване на спорове
Професионален опит:
координационни длъжности и управление на проекти в неправителствени организации
Допълнителна квалификация:
в областта на семейните, потребителските и трансграничните спорове

Чужди езици:
английски
Медиация - области:
семейни, трудови и търговски спорове;
медиация при трансгранични спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА