Петранка Николова

Име: ПЕТРАНКА НИКОЛОВА
ЕРМ № 20061222005
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
гражданско право
Професионален опит:
адвокат от 2002г.
Допълнителна квалификация:
висше инженерно – магистър, специалност „Мебелно производство“;
семейна медиация

Чужди езици:
руски
Медиация - области:
семейна и търговска медиация, договорни отношения

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА