Петя Неделева

Име: ПЕТЯ НЕДЕЛЕВА
ЕРМ № 20151019004
Образование:
висше - магистър, специалност „Право“
Квалификация:
опит в областта на изповеданията, правата на детето и разрешаването на конфликти
Професионален опит:
- доцент доктор по право на ПУ „Паисий Хилендарски“ по дисциплините: „История на българската държава и право“, „Обичайно право“, „Правен режим на вероизповеданията“;
- хоноруван асистент по дисциплините: “История на българската държава и право”, „Църковно право” и „Основи на правото” в Департамент “Право” на Нов български университет
Допълнителна квалификация:
-обучение за алтернативно решаване на спорове: помирение, преговори, медиация;
-международно обучение по семейна медиация;
-обучение за треньори на тема “Отчетност и прозрачност в дейността на местните власти”;
-тренинг за треньори, обучение: “Добри практики сред малцинствата”;
-“Решаване на конфликти”;
-Унгария - обучение “Гражданско образование и права на човека;
-Украйна- обучение за треньори на тема “Права на детето“

Чужди езици:
английски, руски, гръцки
Медиация - области:
обща и семейна медиация

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА