Наталия Никова

Име: НАТАЛИЯ НИКОВА
ЕРМ № 20091207002
Образование:
- магистър по икономика;
- магистър по психология
Квалификация:
- икономика;
- психология;
- право
Професионален опит:
- н-к направление " Външна, вътрешна търговия и МТС";
- разрешаване междуетнически проблеми;
Допълнителна квалификация:
- психологическо консултиране;
- следдипломна квалификация по право

Чужди езици:
френски, английски, руски
Медиация - области:
търговски, семейни, междуетнически спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА