Нина Курдоманова

Име: НИНА КУРДОМАНОВА
ЕРМ № 20160715006
Образование:
висше - магистър специалност "Счетоводство"

Квалификация:
счетоводител
Професионален опит:
счетоводител и организатор събития
Допълнителна квалификация:

Чужди езици:
Медиация - области:
семейна медиация, търговска, трудово-правни спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА