Милена Савова

Име: МИЛЕНА САВОВА
ЕРМ № 20150811005
Образование:
висше – магистър, специалност „Право“
Квалификация:
- в областта на гражданското, търговското, трудовото, административното право;
- консултиране и провеждане на преговори, сключване на договори;
- разрешаване на спорове: по търговски сделки, между съдружници, относно наеми, услуги и др.
Професионален опит:
- юридически стаж 23 години
- медиатор от 2015 г.
Допълнителна квалификация:
- „Работа с трудни страни в граждански и търговски спорове“;
- „Преговорите с важни хора“;
- семейна медиация;
- обучение за обучител

Чужди езици:
немски, руски, английски
Медиация - области:
семейно право, търговски спорове, вещно право, потребителски спорове, ЗУЕС

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА